ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

חוק קרן הפיקדון למבקשי מקלט

הפגנת מבקשי מקלט נגד חוק הפיקדון, תל אביב, יוני 2017.

בחודש מאי 2017 נכנס לתוקף חוק "קרן הפיקדון", שנועד להקשות על העסקתם של מבקשי המקלט ולהפעיל מנגנון לחץ כלכלי נוקשה על מנת לדחוק אותם לעזוב את ישראל. על פי החוק, מחוייבים מעסיקים של מבקשי מקלט לנכות 20% משכר הבסיס של העובדים ולהפקידם בחשבון פיקדון מיוחד, בנוסף ל-16% המופקדים מצד המעסיק. את הכספים בקרן הפיקדון יכולים מבקשי המקלט לקבל רק בצאתם מישראל.

חוק זה מהווה פגיעה חמורה בזכויות העובדים של מבקשי המקלט, והשפעותיו הן הרסניות מבחינה חברתית וכלכלית. הוא משפיע לרעה במיוחד על נשים, ילדים ואנשים עם מוגבלות, ומאז כניסתו לתוקף החריפה המצוקה ההומניטארית בקרב קהילות מבקשי המקלט.

עמותת א.ס.ף לוקחת חלק פעיל במאבקים המשפטיים והציבוריים נגד חוק "קרן הפיקדון" הפוגעני והמפלה, אשר גוזר עוני ומצוקה קשים על אוכלוסייה שלמה ופוגע בעיקר בקבוצות החלשות מתוכה.

בחודש מרץ 2017 א.ס.ף עתרה לבג"ץ יחד עם ארגוני זכויות אדם נוספים (קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל והמרכז לקידום פליטים אפריקאים - ARDC) נגד חוק הפיקדון, ובבקשה למתן צו ביניים שיעכב את כניסתו לתוקף. אל העתירה הצטרפו 11 ארגוני נשים וילדים בישראל כידידי בית המשפט, ובכך הביעו את עמדתם הברורה נגד החוק. בעתירה הזכרנו שבית המשפט העליון קבע בעבר כי ניסיונות הממשלה לעודד עזיבה של מבקשי מקלט הם פסולים, והתרענו לגבי ההשלכות החמורות של חוק הפיקדון.

לצד העבודה המשפטית, א.ס.ף נאבקה בשנים האחרונות נגד החוק גם בזירה הציבורית ומול רשויות המדינה השונות. צוות א.ס.ף, בתוכניות הסיוע הפסיכוסוציאלי של העמותה, חזה בהידרדרות הכלכלית ובמצוקה האנושית שהביא עמו ”חוק הפיקדון“. ביולי 2018 פרסמנו תמונת מצב חריפה שסיכמה את השפעותיו החמורות של החוק על מבקשי המקלט בשנה הראשונה מאז שנכנס לתוקף.

בחודש מרץ 2020 עלה נושא הפיקדון לסדר היום הציבורי עם פרוץ "משבר הקורונה": עקב ההגבלות על התנועה וצמצום הפעילות במשק, רבים בישראל פוטרו או נאלצו להפסיק את עבודתם באופן זמני. מגמה זו פגעה במיוחד בקהילת מבקשי המקלט, שחבריה מועסקים ברובם בענפים שנפגעו מהמשבר, כמו מסעדנות ומלונאות. ההערכה היא כי לפחות 70% ממבקשי המקלט שעבדו עד לפרוץ המשבר, פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום. נוכח זאת, עלתה הדרישה בקרב פעילים מהקהילה ומארגוני זכויות האדם לאפשר למבקשי המקלט להשתמש בכספי הפיקדון כסיוע חירום, המפצה על אובדן ההכנסה הגורף. 

בעקבות פניות ששלחו ארגוני זכויות האדם ובהם א.ס.ף, הממשלה החלה בהליך חקיקתי שיאפשר למבקשי המקלט לקבל סכום זעום מתוך כספי הפיקדון, בסך 2,700 ש"ח מדי חודש; במשך שבועות התמהמהה הממשלה באישור המהלך, ואף ניסתה ליזום תיקון להצעה המקורית, לפיו הסכום החודשי הקטן ממילא יינתן להם כהלוואה בלבד. 

בתזמון הולם, בזמן שהמדינה גררה את רגליה בנושא כספי הפיקדון לסיוע, ב-23 באפריל 2020 פסק בית המשפט העליון בעתירה שהגישו ארגוני זכויות האדם, בהם א.ס.ף, שלוש שנים קודם לכן נגד חוק הפיקדון. ברוב של 6 שופטים מול אחד, שופטי בג"ץ קבעו כי חוק הפיקדון אינו חוקתי ואינו מידתי להשגת היעד העיקרי שלו - עידוד עזיבת מבקשי המקלט את ישראל. בית המשפט ביטל את ההוראה לנכות 20% ממשכורות העובדים לקרן הפיקדון, והורה למדינה להשיב למבקשי המקלט את הכספים הללו, שנצברו בחשבונות הפיקדון שלהם, בתוך 30 יום. מאז שניתן פסק הדין, פועלים ארגוני הסיוע לעזור למבקשי המקלט להתגבר על המכשולים הבירוקרטיים הרבים העומדים בדרכם לקבלת הכספים, בהתאם לפסיקת בג"ץ. 

לצד השמחה על הניצחון בעתירה, ארגוני זכויות האדם ממשיכים להתמודד עם סוגיית ה"כספים האבודים" שנוכו ממשכורות העובדים אך מעולם לא הופקדו לחשבונות הפיקדון, סכום הנאמד במאות מיליוני ש"ח