ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

זמן לצאת מאזור הדמדומים: ארבע סיבות להעניק רישיונות עבודה למבקשי המקלט

תאריך: 30.10.13 מקור: א.ס.ף

נייר עמדה בנושא תעסוקה למבקשי מקלט, לקראת דיון בנושא בוועדה לעובדים זרים. 

על פי המדיניות הנהוגה כיום, ממשלת ישראל אינה מעניקה רישיונות עבודה למבקשי מקלט, אך מאפשרת למעסיקים להעסיק אותם מבלי להפעיל סנקציות וקנסות על עצם ההעסקה. מצב עמום ומבלבל זה דוחק רבים ממבקשי המקלט לעבודות מזדמנות ולאמדווחות, ותורם להצטופפותם בשכונות המוחלשות, בעיקר בדרום תל-אביב.

הענקת רישיונות עבודה למבקשי מקלט הנמצאים בישראל יכולה לסייע בפיזורם במקומות עבודה שונים ברחבי הארץ, תקדם העסקה שוויונית והוגנת המיטיבה עם כלל ציבור העובדים בישראל ותתרום למניע ההידרדרות לפשע, הנובעת מקשיי הישרדות ומעוני. באופן זה יכולה ממשלת ישראל לתת מענה מיידי לחלק מן המצוקות הן של מבקשי המקלט והן של תושבי השכונות שבהן מרוכזים מבקשי המקלט, ולהגן על זכויותיהם של כלל העובדים במשק.

מוגש ע"י א.ס.ף, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, מוקד סיוע לעובדים זרים, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם והאגודה לזכויות אדם בישראל.