ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

התוכנית המשולבת שניסחה הממשלה לטובת התיקון לחוק למניעת הסתננות