ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

השלכות פסיכו-סוציאליות של כליאת מבקשי מקלט במתקן "חולות"

תאריך: 30.9.14 מקור: א.ס.ף
מתוך סיכום הדו"ח: "מבקשי מקלט השוהים בישראל ואשר נכלאים במתקן הכליאה חולות מתמודדים עם טראומה מתמשכת הנובעת מחוויות טראומטיות במדינות המוצא, מהדרך לישראל וגורמי דחק לאחר ההגירה.
תהליך ההחלמה מטראומה מתאפשר בשלושה שלבים מרכזיים: תחילה, רכישה מחודשת של תחושת בטחון ויציבות, שנית, שלב של זיכרון ואבלות ובסופו של התהליך שלב המאפשר פיתוח קשר מחודש עם החיים הנורמטיביים 31 . ככלל המדיניות כלפי מבקשי המקלט בישראל ובפרט מדיניות כליאה לפרק זמן בלתי מוגבל מובילה לחיים חסרי משמעות וחסרי וודאות ולפיכך, אינה מאפשרת את קיומם של התנאים ההכרחיים הללו עבור החלמתם של מבקשי המקלט. זאת ועוד, כפי שניתן ללמוד ממסמך זה כליאתם של מבקשי המקלט מובילה להחמרה במצבם הנפשי ואף עלולה לסכל אפשרות סבירה להחלמה וריפוי בעתיד."