ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

"הרי אנחנו בני אדם" - ניצולי מחנות העינויים בסיני