ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הצעת מדיניות משרד הרווחה בטיפול בזרים בגירים שאינם ברי הרחקה (מרץ 2017)

תאריך: 9.5.17 מקור: משרד הרווחה

בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז פרסום דו"ח מבקר המדינה בשנת 2014, עבדנו נמרצות בעמותת א.ס.ף כדי לדרוש ממשרד הרווחה מתן שירותים ומענה טיפולי לחולים, אנשים עם מוגבלות, ילדים בסיכון, נשים נפגעות אלימות, משפחות בקשיים סוציאליים ועוד.

במלאות שלוש שנים לפרסום דו"ח המבקר, הוציא משרד הרווחה את מסמך "הצעת מדיניות משרד הרווחה בטיפול בזרים בגירים שאינם ברי הרחקה". המסמך פורסם במסגרת הדיון המשותף בכנסת של ועדת ביקורת המדינה וועדת עבודה ורווחה שהתקיים ב-20 למרץ 2017, כמענה המוצע על ידי משרד הרווחה לליקויים אשר מנה מבקר המדינה. הצעת המדיניות טרם מומשה.