ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הצלחת המאבק לשילוב ילדי מבקשי מקלט במסגרות חינוך ציבוריות באילת

בשנת 2008 החלה עיריית אילת לסרב לרשום ילדי מבקשי מקלט לבתי הספר בעיר, ולהפריד בינם לבין ילדי התושבים; ילדי הפליטים נשלחו לבית ספר נפרד, ששכן במבנה נטוש ומוזנח מחוץ לעיר ולא עמד בקריטריונים של מוסד חינוכי. מדובר היה בכחמישים תלמידים ותלמידות בגילים שונים, ילדים וילדות של פליטים ומבקשי מקלט מסודן ומאריתריאה המתגוררים באילת, שהעירייה הפלתה אותם ומנעה מהם את הזכות לחינוך הוגן ושווה. יש לציין כי התנהלות זו הייתה חריגה ביחס למדיניות של משרד החינוך והרשויות המקומיות בישראל, על פיה גם ילדים חסרי מעמד משולבים בבתי הספר הרגילים.

המאבק הממושך במדיניות מפלה זו הסתיים באוגוסט 2012, כאשר בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה בנושא של עמותת א.ס.ף וארגונים נוספים. בית המשפט קבע כי מדיניות ההפרדה בחינוך אינה חוקית והורה על שילובם של ילדי מבקשי המקלט בבתי הספר בעיר. בית המשפט ביקר בחריפות את מדיניות ההפרדה וקבע, בין היתר, כי "הפחד מן הזר הינו פחד מוכר ולכן ניתן להבינו אך לא לקבלו. חששם של הורי הילדים בעיריית אילת, החוששים משילובם של ילדי מבקשי המקלט במסגרות החינוך הרגילות בעיר, הינו חשש בלתי מבוסס ואינו יכול להוות שיקול מרתיע מפני שילובם של הילדים במסגרות החינוך בעיר". הערעור של משרד החינוך ועיריית אילת לבית המשפט העליון נדחה, ומתחילת שנת הלימודים התשע"ג (2012) משולבים ילדי מבקשי מקלט באילת במסגרות חינוך ציבוריות.

עתירה מנהלית 29883-07-11 קטינים והוריהם מבקשי מקלט נגד עיריית אילת ומשרד החינוך