ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

העסקת מבקשי מקלט

מותר להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט בעלי אשרת שהייה (ויזה) בישראל.

חשוב להבחין בין 3 סוגי אשרות:

רישיונות ישיבה ארעיים מסוג א/5 (תעודות זהות של תושבים ארעיים). מי שמחזיק ברישיון זה רשאי לעבוד בכל עבודה ודינו כדין עובד ישראלי לכל עניין הזכויות והחובות.

רישיונות ישיבה ועבודה בלתי מוגבלים מסוג ב/1 (אשרות עבודה שאינן מוגבלות). מי שמחזיק ברישיון מסוג זה רשאי לעבוד בכל עבודה ללא הגבלה.  

רישיונות ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (ניתנים על גבי "מסמך שחרור בתנאים", שמנפיק משרד הפנים). מעסיקים יכולים להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט המחזיקים ברישיון זה בכל עבודה, ולא יינקטו נגדם צעדים כלשהם בגין ההעסקה. מדובר בסוג הרישיונות הנפוץ ביותר, שניתן למי ששוהה בישראל ללא רישיונות אחרים ואינו מוחזק במשמורת. רוב מבקשי ומבקשות המקלט בישראל מחזיקים ברישיון מסוג זה.

על אשרה מסוג 2(א)(5) ישנו כיתוב הקובע כי זוהי אינה אשרת עבודה. אף על פי כן, המדינה התחייבה בפני בג"ץ שלא להטיל קנסות כנגד מי שמעסיקים את מחזיקי אשרה זו. לחצו לקריאת פסק הדין

העסקת עובד זר או עובדת מחייבת את המעסיק בתשלום ביטוח לאומי וביטוח רפואי כמתחייב בחוק.

מידע בנושא אשרות שהייה של פליטים ומבקשי מקלט בזמן הקורונה

לאור הנחיות משרד הבריאות, החליטה רשות האוכלוסין וההגירה להאריך באופן אוטומטי את רישיונו של כל מי שמחזיק ברישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל (על כל סוגיהם: מבקשי מקלט, מדיניות אי הרחקה ומשוחררים בתנאים שמתייצבים במשרדי האכיפה בבית דגן).

כל מי שיש בידו רשיון בתוקף כאמור, ורישיונו עתיד לפוג בימים הקרובים, הרשיון יוארך באופן אוטומטי לתקופה של חודשיים מיום תום תוקף הרישיון.

את העדכון בדבר הארכת הרישיון ניתן יהיה לראות באתר רשות האוכלוסין וההגירה, בקישור:
https://www.gov.il/he/service/foreign_workers_data_files

חוק "קרן הפיקדון" - ביטול הפקדת 20% לקרן

בחודש ינואר 2017 עבר תיקון לחוק למניעת הסתננות, שנכנס לתוקף ב-1 למאי 2017. על פי התיקון לחוק, על מעסיק של מבקש מקלט לנכות 20% משכר הבסיס של העובד ולהפקידם בחשבון פיקדון מיוחד שיפתח תחת שמו של מבקש המקלט בבנק מזרחי-טפחות. בנוסף, יפקיד המעסיק 16% מצדו – סכום אשר יחליף את רכיבי הפנסיה, פינויים וקרן ההשתלמות לזכאים לכך - אשר היה עליו להפקיד בקרנות או לשלם למבקש המקלט עם סיום העבודה. את הכספים בקרן הפיקדון יוכל מבקש המקלט לקבל רק בצאתו מישראל.

בחודש אפריל 2020, בפסיקה של בג"ץ בעתירת ארגוני זכויות האדם בנושא, בוטל רכיב העובד בחוק הפיקדון. מעסיקים לא נדרשים לנכות 20% משכר העובדים מבקשי המקלט, או 6% מקבוצות שהוחרגו, אולם רכיב המעסיק בסך 16% מהמשכורת נותר על כנו. לחצו לקריאה נוספת.

לקריאת נוהל הפיקדון באתר רשות האוכלוסין וההגירה - לחצו כאן