ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הסכם בין עותרים: הפרדת ילדי מבקשי מקלט בביה"ס באילת