ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

המצב באריתריאה

אחת משיטות העינויים כפי שצייר פליט
תאריך: 8.2.16

אריתריאה היא מדינה במזרח אפריקה שאוכלוסייתה מונה כ-6 מליון תושבים, בעלת משטר חד-מפלגתי, הנחשב לאחת הדיקטטורות הדכאניות והמסוגרות בעולם. שני דו"חות מפורטים של ועדת החקירה של האו"ם התפרסמו לאחרונה בנושא אריתריאה (יוני 2015, ודו"ח המשך ביוני 2016). בדו"חות, הנפרשים על פני מעל 500 עמודים ומבוססים על 883 עדויות, נקבע בבירור כי ממשלת אריתריאה מבצעת הפרת זכויות אדם בצורה שיטתית ונרחבת, שמגיעה לכדי פשעים נגד האנושות (לדו"ח משנת 2015; לדו"ח משנת 2016). 

כלל האוכלוסייה מתגייסת לשירות צבאי ללא מועד שחרור ונאלצת לבצע עבודות כפייה בתנאי עבדות בשירות המפקדים. בתגובה לניסיונות התנגדות לממשל ולשירות הצבאי, אזרחים נכלאים ללא משפט ועוברים עינויים קשים. אריתריאה מונעת מתושביה חירויות פוליטיות, מונעת חופש ביטוי ותנועה, וכל מערכות התקשורת נשלטות על ידי שליט המדינה איזיאס אפוורקי. השלטון כולא ומתנכל לעיתונאים המבקרים אותו, ביניהם גם עיתונאים זרים, ומגביל את הכניסה של ארגונים הומניטאריים וארגוני זכויות אדם לגבולות המדינה.

בשנת 2015 נמצאה אריתריאה במקום האחרון מבין 180 מדינות במדד חופש העיתונות וחירויות אחרות של הארגון עיתונאים ללא גבולות. גם שרים ואנשי ציבור ודת שביקרו את מדיניות המשטר נעצרו וגורלם אינו ידוע. באריתריאה חל איסור על פי חוק לקיים פולחן דתי שאינו במסגרת ארבע הדתות הרשמיות. מאמיני דתות אחרות חשופים למעצר ועינויים.

על אף ממדי אוכלוסייתה הזעירים, תנאי החיים הקשים באריתריאה הופכים אותה לאחת מיצואניות הפליטים הגדולות בעולם.

אזרחי אריתריאה הם קבוצת מבקשי המקלט השנייה בגודלה (לאחר אזרחי סוריה) מקרב הנמלטים לאירופה בשנת 2014. על פי נציבות הפליטים של האו"ם, בורחים מאריתריאה כמה אלפי אנשים מדי חודש.

רק בשנת 2013 אפשרה מדינת ישראל לאריתריאים להגיש בקשות מקלט. מאז ועד 2015 2,408 אריתריאים הגישו בקשות מקלט, מתוכם רק 4 הוכרו כפליטים. בעוד שבישראל שיעור ההכרה באריתריאים עומד על 0.4%, על פי נתוני האו"ם, ברחבי העולם מידי שנה כ-80% עד 90% ממבקשי המקלט האריתריאים הוכרו כפליטים, על פי האמנה לזכויות פליטים או על-פי הגנות משלימות.

לקריאה נוספת