ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

המדיניות של שוויץ ושל דנמרק כלפי מבקשי מקלט מאריתריאה (פברואר 2019)

תאריך: 2.4.19 מקור: כנסת ישראל, מרכז המחקר והמידע

דו"ח של מחקר המרכז והמידע של הכנסת. המסמך עוסק במדיניות של שוויץ ודנמרק כלפי מבקשי מקלט מאריתריאה. מדיניות זו מוצגת כפי שנמסרה למרכז המחקר והמידע של הכנסת ממשרדי ההגירה בשתי המדינות. בתוך כך מתייחס המסמך לנתונים על מבקשי מקלט ופליטים בעולם – תוך התמקדות במבקשי המקלט מאריתריאה, בממצאיהם של שני דו"חות שנכתבו בידי שוויץ ודנמרק במטרה לתאר את המצב במדינה - בעיקר בסוגיות המשפיעות על מדיניות ההחזרה שלהן, ובתיאור המדיניות עצמה של המדינות.