ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

המדינה מודה בפני בג"ץ: המתווה קרס, אין אפשרות לגרש מבקשי מקלט בכפייה

תאריך: 24.4.18 מקור: הארץ, לי ירון

המדינה הודיעה היום (שלישי) לבג"ץ כי מתווה גירוש מבקשי המקלט קרס וכי אין אפשרות לגרש מבקשים בכפייה. בהודעתה, כתבה המדינה כי תפסיק לערוך שימועים למבקשים, וכי ההחלטות שהתקבלו עד כה בנושא בטלות. בהודעת המדינה נכתב כי מתווה המדינה השלישית "אינו עוד על הפרק נכון לעת הזו".

עוד הודיעה המדינה כי תחדש את אשרת השהייה של מבקשי המקלט אשר תמה תקופת השהייה שניתנה להם מדי 60 יום, כפי שהיה נהוג טרם החלת נוהל ההרחקה. "יובהר, כי המדינה תוסיף ותפעל בנושא המסתננים, לרבות בדרך של עידוד יציאת מסתננים מרצון או הרחקתם שלא מרצון, בהתאם למתאפשר לה לפי הדין", נכתב. "על פי הנמסר מרשות האוכלוסין וההגירה אפיק היציאה מרצון יימשך, ובהגיע המסתנן לחדש רישיונו יוצע לו לפנות ליחידה לעזיבה מרצון לצורך הסדרת יציאתו למדינה שלישית, וזאת מבלי להתנות את חידוש הרישיון בהסכמתו לצאת למדינה שלישית".

לקריאת תשובת המדינה המלאה לבג"ץ

"איפה שומרי הסף? בלי העתירות לבג"ץ המדינה היתה ממשיכה לגרש בכפיה ללא הסכם עם רואנדה", מסר עו"ד איתי מק שהשתתף בהגשת העתירה. "בלי בקשה של הארגונים מבית המשפט והתראה על ביזיון מצידנו, רשות האוכלוסין היתה ממשיכה לבטל אשרות ולהוציא צווי גירוש עם תוכן שיקרי". מתנועת "עוצרים את הגירוש" נמסר כי "אין מדינה שלישית ולא תהיה מדינה שלישית". בתנועה אמרו הוסיפו: "הגיע הזמן שממשלת ישראל תתעסק בלספק לאוכלוסיית מבקשי המקלט ותושבי דרום תל אביב פתרונות אמתיים, ארוכי טווח שיפתרו את הבעיות הקשות שנוצרו לאורך השנים". 

יו״ר מרצ, ח״כ תמר זנדברג, אמרה כי הודעת המדינה היא "ההוכחה שהמתווה שהציע האו״ם היה כפי שהגדיר אותו נתניהו במילותיו שלו - ׳הדבר הטוב ביותר האפשרי’". ח"כ עמיר פרץ (המחנה הציוני) הוסיף כי ״הודעת המדינה על הפסקת גירוש מבקשי המקלט היא הודאה בכך שתכנית הגירוש היתה מיותרת ומקולקלת מבחינה משפטית ומוסרית", וח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת) מסר כי "חיוני ודחוף למלא את מקום הסיסמאות הריקות בפתרונות אמתיים למבקשי המקלט ולשכונות דרום תל אביב כאחד".

ממטה המאבק של תושבי דרום תל אביב נמסר כי "דווקא עכשיו, דווקא בגלל תשובות כמו זו - ממשלת ישראל צריכה לעשות הכל כדי לחוקק את פסקת ההתגברות ולהחזיר את המשילות לידיה! לא ייתכן שבג"ץ ישלוט במדינה, לא ייתכן שגורלנו יופקר בידי מי שלא אכפת להם מאזרחי מדינת ישראל".

שורה של ארגוני זכויות אדם הגישו בחודש שעבר עתירה חדשה לבג"ץ, לאפשר לכל מי שנדרש לצאת לאוגנדה או לרואנדה לעיין בהסכמים שנחתמו בין ישראל לשתי המדינות, המכחישות את קיומם של ההסכמים; להימנע מלדרוש ממבקשי מקלט לעזוב לאוגנדה ורואנדה; ולחלופין, להימנע מכליאתם של מי שמסרבים לצאת לאוגנדה או רואנדה. 

בשל קריסת ההסכם עם אוגנדה ואי-התקדמות בחתימה על הסכם עם רואנדה, לצד העובדה שהמדינה ממשיכה לקיים שימועים לקראת גירוש, הגישו העותרים בקשה דחופה לקבלת תמונת המצב העובדתית לגבי תוכנית הגירוש של המדינה. זאת, לצד העובדה שהיום פקעה הארכה האחרונה שנתן בג"ץ להקפאת מתווה הגירוש.

את העתירה הגישו המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, א.ס.ף, ARDC  – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, רופאים לזכויות אדם בישראל וקו לעובד. "ב-16.4 הודיעו המשיבים כי נכון למועד הודעה זו לא נחתם עדכון להסכם (בהתייחס למדינה השלישית השנייה, אוגנדה)", כתבו עורכי הדין אלעד כהנא, ענת בן דור וטל שטיינר בשם העותרים.

עוד נכתב כי "לא ניתן ללמוד מהודעה זו האם המגעים עם מדינה זו או עם כל מדינה אחרת נמשכים לעת הזאת, או שמא הופסקו. במקביל רשות האוכלוסין וההגירה ממשיכה לנהל שימועים לקראת גירוש למדינות השלישיות: אזרחי אריתריאה וסודאן שהגיעו ללשכות הרשות במתקן האכיפה בבני ברק, נשאלו מדוע לא יצאו למדינה השלישית, וחלקם קיבלו החלטות שמורות להם לצאת את ישראל במסגרת נוהל הרחקה למדינות השלישיות".

https://www.haaretz.co.il/news/law/1.6028205