ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל - ממצאי מעקב, דו"ח מבקר המדינה

תאריך: 14.5.14 מקור: דו"ח מבקר המדינה

מעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה שהובאו בדו"ח המבקר לשנת 2013 בנושא הטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל