ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

הטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל

תאריך: 11.5.13 מקור: דו"ח מבקר המדינה

בחודש מאי 2013, כחלק מדו"ח מבקר המדינה פורסמה חוות הדעת של המבקר בעניין הטיפול בקטינים חסרי מעמד. חוות הדעת של מבקר המדינה חושפת את מחדליו של משרד הרווחה בכל הנוגע לקטינים חסרי מעמד, בהם ילדי מבקשי מקלט ומצביעה על הליקויים החמורים בטיפול בהם. מבקר המדינה שם קץ להתעלמות משרד הרווחה מאחריותו כלפי קטינים חסרי מעמד, מצביע על  האחריות הישירה שלו כלפיהם, וקובע כי על מנכ"ל המשרד לפעול לאלתר להסדרת הטיפול בהם. המבקר קובע כי מדיניות משרד הרווחה אינה עומדת בדרישות חוק הנוער וכי מתעוררים ספקות של ממש אם מדיניות זו עומדת בדרישות האמנה לזכויות הילד.