ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

ההסכם עם רואנדה שונה כדי שהמדינה תוכל לכלוא מבקשי מקלט בלי הגבלת זמן

תאריך: 25.10.17 מקור: הארץ, אילן ליאור וברק רביד

ראש הממשלה ונשיא רואנדה סיכמו כי המדינה האפריקאית תקלוט מבקשי מקלט שיגורשו מישראל בכפייה. השינוי נועד לעקוף את פסיקת בית המשפט העליון, שאסר על כליאתם הממושכת

ראש הממשלה בנימין נתניהו שינה את ההסכם שחתמה ישראל עם רואנדה באופן המאפשר לגרש אליה מבקשי מקלט גם בניגוד לרצונם. תיקון ההסכם נועד לאפשר למדינה לעקוף את פסיקת בית המשפט העליון ולכלוא ללא הגבלת זמן מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודאן שיסרבו לעזוב לרואנדה. כעת מתכוונים במשרד הפנים ליישם מדיניות זו כלפיהם. ישראל חתמה על הסכם עם אוגנדה, לפיו תוכל לגרש לתחומה מבקשי מקלט שלא יתנגדו לכך. בהסכם זה לא נעשו בינתיים שינויים.

עד כה התנתה רואנדה את קליטת מבקשי המקלט בתחומה בכך שלא יישלחו אליה בכפייה. לדברי פקיד בכיר, בפגישה בין נתניהו לנשיא רואנדה פול קגאמה בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, לפי כחודש וחצי, חתמו השניים על נוסח מעודכן של הסכם בין המדינות בנושא המאפשר גירוש בכפייה. הנוסח המעודכן גובש במחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים. בעקבות השינוי, זנחה הממשלה לעת עתה את היוזמות לתיקון חקיקה שיעקוף את פסיקת בית המשפט ולאיסור העסקה של מבקשי מקלט שלא ישתפו פעולה עם גירושם מישראל.

לפני כחודשיים קבע בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של חמישה שופטים בראשות הנשיאה היוצאת מרים נאור, כי ניתן לגרש מבקשי מקלט למדינה שלישית בטוחה, אך אין לכלוא את המסרבים לעזוב למשך יותר מחודשיים. מפסק הדין עלה כי אוגנדה ורואנדה התנו את קליטת מבקשי המקלט בכך שלא יישלחו אליהן בכפייה.

השופטים הבהירו כי במצב זה לא ניתן לראות באי הסכמתם של מבקשי מקלט לעזוב למדינה שלישית היעדר שיתוף פעולה עם הליכי הרחקה מישראל, באופן המאפשר את כליאתם ללא הגבלת זמן. נשיאת העליון הבהירה כי אם ישראל תגיע להסדר עם מדינה שתסכים לקלוט מבקשי מקלט שיגורשו אליה בניגוד לרצונם, לא תהיה בעיה ליישמו.

לאחר פרסום פסק הדין, גיבשה המחלקה המשפטית ברשות האוכלוסין וההגירה תיקון לחוק הכניסה לישראל, שנועד לאפשר כליאה ללא הגבלת זמן של מי שיסרב לעזוב למדינה ניטראלית ובטוחה. במשרד המשפטים הזהירו כי התיקון לחוק עשוי להיפסל בבית המשפט והמליצו לשנות את ההסכמים עם רואנדה ואוגנדה.

במשרדי הממשלה העוסקים בתחום צופים כי ארגוני זכויות אדם יעתרו פעם נוספת לבית המשפט, בעקבות שינוי ההסכם, אך מעריכים כי הפעם יהיה ההליך המשפטי קצר יותר והמהלך יאושר.

ארגוני זכויות אדם תקפו אתמול את שינוי ההסכם עם רואנדה. "זהו צעד חסר תקדים בחומרתו. העדויות המצטברות בשנים האחרונות מוכיחות שוב ושוב כי מבקשי המקלט שגורשו מישראל, כביכול 'מרצון', לא מצאו מקלט וביטחון במדינות אליהן גורשו — ההפך הוא הנכון: המגורשים נאלצו להמשיך במסע הפליטות תוך סיכון חייהם, ורבים אף מצאו את מותם" — מסרו בהודעה משותפת המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, אמנסטי, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, א.ס.ף (ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט) והמרכז לקידום פליטים אפריקאים.

"ראש הממשלה נתניהו, ששלח עשרות אלפי פליטים לדרום תל אביב במשך שנים, לא בוחל באף אמצעי כדי להציג עצמו היום כמושיע השכונות. נתניהו וממשלתו עסוקים בליבוי האש בשכונות דרום תל אביב אך בפועל לא עושים דבר לשיפור מצבן", הוסיפו. "בעוד אחוז ההכרה בפליטים אריתראים וסודנים ברחבי העולם עומד על 80% ואף למעלה מכך, ישראל העניקה מעמד פליט עד כה לעשרה למבקשי מקלט בלבד. נתון זה לבדו חושף את השקר והביזיון הגדול שבמדיניות הממשלה אשר אינה מעוניינת לבדוק בקשות מקלט ועושה כל שביכולתה על מנת לדחות אותן ולגרש את הפליטים עד האחרון שבהם, גם במחיר חיי אדם".

לפי נתוני רשות האוכלוסין, בישראל שוהים היום כ–27 אלף אריתראים וכ–8,000 סודאנים. המדינה הפעילה עד כה לחץ רב על מבקשי המקלט לעזוב ואף הציעה מענק חד פעמי בסך 3,500 דולר ליוצאים, אך לא גירשה בכפייה את אזרחי אריתריאה וסודאן, הזוכים להגנה זמנית בישראל בשל המצב בארצם. מאז פתיחת מתקן חולות לפני כארבע שנים עזבו את ישראל יותר מ–15 אלף אזרחי אריתריאה וסודאן. תחילה עזבו רבים בחזרה לארצם, לאוגנדה או לרואנדה. כפי שנחשף ב"הארץ", בשנה החולפת חל שינוי ומדינות מערביות ובראשן קנדה הפכו היעד העיקרי שאליו עוזבים מבקשי מקלט השוהים בישראל.

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4545735