ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דרעי מונע ממבקשי מקלט מדארפור זכויות סוציאליות "לאור הבחירות"

תאריך: 27.2.19 מקור: הארץ, לי ירון

שר הפנים אריה דרעי החליט בשבוע שעבר לא לתת למבקשי מקלט מדארפור מעמד המקנה זכויות סוציאליות, לאחר שבית הדין לעררים הנחה לתת להם מעמד כזה ובית המשפט המחוזי המליץ לגבש מענה מיוחד למבקשי מקלט הממתינים שנים ארוכות להכרעה בבקשתם. דרעי הבהיר שהחלטתו התקבלה בין היתר משום שישראל נמצאת בתקופת בחירות. זאת, אף שהחלטה כזו צריכה להתבסס על קריטריונים מקצועיים שנקבעו באמנת הפליטים של האו"ם. מעמד תושב ארעי (א'5) מקנה ביטוח בריאות, הטבות סוציאליות ותשלומי ביטוח לאומי, ובלעדיו יוצאי דארפור אינם זכאים לכל אלה.

בהחלטת דרעי שהגיעה ל"הארץ" נכתב כי לאחר שהשר בחן את מצב הדברים, עד להשלמת הטיפול בבקשות המקלט של יוצאי דארפור הם ימשיכו להחזיק באשרת שהייה מסוג 2(א)(5), שמקנה להם את הזכות לשהות בישראל. "לאור העובדה שהתקופה הנוכחית היא תקופת בחירות, ובאיזון הראוי, לא מצאתי לנכון להורות על שינוי כלשהו ברישיונות הישיבה שניתנו ליוצאי חבל דארפור", כתב בהחלטתו. השר ציין כי "החלטה זו ניתנה לעת הזו, ובשים לב לתקופה בה אנו נמצאים", והוסיף כי בתום עבודת צוות רשות האוכלוסין, שבוחן בימים אלה את בקשות המקלט של יוצאי דארפור וחבל הנובה, יובא הנושא להכרעה מחודשת שלו בסוף אפריל.

כ-3,400 בקשות מקלט של יוצאי חבל דארפור, הרי הנובה והנילוס הכחולעדיין ממתינות להכרעת רשות האוכלוסין.רובן המכריע הוגש לפני כמה שנים. עד היום הכריעה הרשות בבקשה אחת של יוצא חבל דארפור, מוטסים עלי, שבעניינו התקיימו כמה הליכים משפטיים. ישראל אינה מחזירה מבקשי מקלט מאריתריאה וסודן למדינות מוצאם משום שנשקפת להם שם סכנת חיים, אך אינה מכריעה בבקשות המקלט שלהם.

החלטתו של דרעי התקבלה בהמשך לפסק דין של בית הדין לעררים מדצמבר 2017, בעקבות עתירה שהגיש היא"ס ישראל, ארגון יהודי בינלאומי המסייע לפליטים ומפעיל בארץ תוכנית לסיוע משפטי. הארגון עתר להעניק מעמד תושב ארעי (א'5) זמני ל–13 מבקשי מקלט שממתינים ארבע עד 11 שנים לתשובת הרשות, עד שתתקבל הכרעה בבקשת המקלט שלהם. דיין בית הדין לעררים אלעד אזר קבע כי לאור ההמתנה הארוכה יש להעניק להם מעמד תושב ארעי. במקביל להחלטה התקבלו פסקי דין נוספים, שמשליכים על עשרות מבקשי מקלט מדארפור. עד כה הוגשו כ-800 עררים מסוג זה שהגיש היא"ס, וההחלטה בהם מעוכבת עד ההכרעה בהליך בבית המשפט העליון.

המדינה ערערה על ההחלטה, ובנובמבר קיבלשופט בית המשפט המחוזי בירושלים ארנון דראל את הערעור. עם זאת, דראל ביקר את משרד הפנים והמליץ לדרעי לבחון מחדש את הדרך שבה יש לנהוג עד ההכרעה בבקשות המקלט הפרטניות. "השר ישקול אם אין מקום לקביעת נוהל מסודר בעניין זה או עדכון נוהל הטיפול במבקשי המקלט באופן שייתן מענה לאי ההחלטה בבקשות משך תקופות ממושכות, כמו גם השאלה אם אין מקום לקביעת תהליך מדורג ורב שלבי שתחילתו ברישיון 2(א)(5), המשכו ברישיון ב/1 המסדיר באופן נכון יותר את העסקתם של מבקשי המקלט וסופו ברישיון א/5", כתב.

בית המשפט הכיר בכך שזמן ההמתנה מעורר "תרעומת… מוצדקת" וכי "המצב שנוצר שבו אוחזים מבקשי המקלט ברישיון שהייה שניתן לפי סעיף 2(א)(5) לחוק אף הוא מעורר קושי. מתוך הרישיון עצמו נלמד כי הוא אינו מתיר את העסקתם של המחזיקים בו… מבקשי המקלט אינם זכאים לזכויות סוציאליות ולביטוח רפואי. מבקשי המקלט אף נאלצים להפריש משכרם אחוז ניכר שאותו יהיו זכאים לקבל רק עם יציאתם את המדינה… על רקע זה נקל להבין מדוע סבר בית הדין לעררים שיש לתת מענה למצוקתם של מבקשי המקלט". עם זאת, בית המשפט קבע כי בית הדין לעררים הכריע בדבר רישיון הביניים שיינתן למשיבים, בטרם שר הפנים עצמו נדרש לסוגיה זו. הוא ביטל את פסקי הדין של בית הדין לעררים והורה לדרעי לבחון בתוך 45 יום "כיצד יש לנהוג במשיבים בתקופת הביניים שעד למתן החלטה בבקשות המקלט הפרטניות שהגישו".

לדברי עו"ד נמרוד אביגאל, מארגון היא"ס, "זה עשור שיש כאן דארפורים, אולם מלבד אחד אף אחד לא קיבל החלטה. בשנים הארוכות האלה הם מחזיקים בוויזה שמחילה עליהם דין 'מסתננים' עם סנקציות פוגעניות, במקום להכיר בהם כפליטים: רבים מהם נכלאו עם כניסתם ואז הועברו למתקן חולות, אין להם זכויות בסיסיות ונגזל מהם פיקדון לעידוד עזיבתם. כך לא צריך לנהוג במי שמבקש מקלט. בית הדין קבע שזמנם של כל התירוצים לאי ההכרעה עבר מזמן, ונתן להם מעמד זמני עד להכרעה בבקשות. בית המשפט המחוזי הורה למשרד הפנים לגבש מדיניות כוללת לעניין מעמד הביניים, אך שר הפנים נשאר בעמדתו, שהטעמים היחידים שלה הם פוליטיים: להותיר את מבקשי המקלט בסבל מתמשך, בלי החלטה בבקשות ובלי זכויות".

היא"ס הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון, וביקש לבטל את החלטת המחוזי וליישם את פסקי הדין של בית הדין לעררים. לכך הגיבה המדינה כי יש לדחות על הסף את בקשת הערעור ולהשאיר את ההחלטה לשיקול השר, שכן מדובר בהתערבות חריגה בשיקול הדעת המסור לשר הפנים בקביעת מדיניות ההגירה.

תגובת השר דרעי: "רשות האוכלוסין וההגירה בוחנת כמאה תיקים ראשונים כדי לקבל תמונה ולאחר מכן כל בקשה תיבדק לגופה. לא יינתן עוד מעמד קבוצתי ליוצאי דרפור. בזמן הבדיקה, יש לבחון מה המעמד שיינתן לממתינים ותשובה על כך תתקבל בעוד כ-90 יום, לאחר הבחירות לכנסת".

 

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6976458