ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דרום סודנים בישראל והמצב בדרום סודן – נקודות מרכזיות