ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דפי מידע שימושיים

מטרת המסמכים המצורפים כאן היא לספק מידע למבקשי ומבקשות מקלט ולאלה הרוצים לסייע להם. מבקשי המקלט בישראל נהנים מזכויות מועטות ביותר, אך יש מקרים שבהם החוק לצדם, וחשוב להיות מודעים למקרים אלו. לעתים קרובות מוערמים קשיים על מבקשי ומבקשות מקלט הדורשים את זכויותיהם, ולכן שימושי מאוד להיעזר בהוכחות כתובות.

מידע לעובדים ומעסיקים

מותר להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט בעלי אשרת שהייה (ויזה) בישראל. העסקתם מחייבת את המעסיק בתשלום ביטוח לאומי וביטוח רפואי כמתחייב בחוק.

ארגוני סיוע למבקשי מקלט

מידע על ארגוני סיוע למבקשי מקלט - תחומי פעילות, שעות קבלת ופרטים ליצירת קשר

משבר הקורונה וסיוע למבקשי מקלט

משבר הקורונה פגע אנושות במבקשי המקלט. נוכח המשבר נאבקת עמותת א.ס.ף למען הטיפול הממשלתי במצוקת מבקשי המקלט, ומעניקה שירות פסיכו-סוציאלי מותאם ומתוגבר. 

סיוע למבקשי מקלט וילדיהם בלשכות הרווחה ברשויות המקומיות

בעקבות שינוי במדיניות משרד הרווחה כלפי מבקשי מקלט בישראל הורחבו שירותי הרווחה לקבוצות בקרב מבקשי המקלט המצויות במצבי חירום. עד שנת 2018, הקבוצות היחידות שקיבלו טיפול ושירותים ממשרד הרווחה היו קטינים בסיכון, נשים קורבנות אלימות במשפחה במצבי סכנה וקורבנות סחר מוכרים.

חוזר מנכ"ל 100 שפורסם באפריל 2016 מסדיר את אופן הפנייה למתן שירותי רווחה לקטינים בסיכון. על המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות להעניק טיפול לקטינים בסיכון ולמשפחותיהם הנזקקות לסיוע, גם אם הם חסרי מעמד. הטיפול יינתן להם כפי שהוא ניתן לכל קטין בעל מעמד.

חוזר מנכ"ל 168 שפורסם ביולי 2020 מסדיר את אופן הפנייה למתן שירותי רווחה חירומיים לקבוצות נוספות, בהם: מבקשי מקלט בעלי מוגבלות, דרי רחוב ונפגעי/ות אלימות.

על פי נספח לנוהל 08/25 של משרד הבינוי והשיכון, נשים נפגעות אלימות שאינן תושבות ישראל רשאיות גם הן להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה בתוכנית הסיוע לשכר דירה.

בנובמבר 2020 הכריז משרד הרווחה כי מרכזי אלימות במשפחה ברשויות מקומיות נבחרות בישראל יפתחו את שעריהן למבקשות מקלט, ואף העביר תקציבים לצורך זה. טרם פורסם נוהל בנושא.  

צוות א.ס.ף זמין למענה על שאלות, למידע ולהכוונת הגורמים המטפלים בנושאים אלו, כמפורט במסמך שלהלן: 

קבלת מסמכי לידה

מבקשות מקלט רבות משוחררות מבית החולים ללא מסמכי הלידה בגלל שיש להן חוב לבית החולים. לפי החלטת משרד הבריאות אין זה חוקי להתנות מתן מסמכי לידה בתשלום חוב לבית החולים! ראו מכתב מלשכת היועצת המשפטית של משרד הבריאות.

קבלה לחדר מיון

דף של עמותת רופאים לזכויות אדם, המציין כי על פי חוק יש חובה לקבל כל אדם הזקוק לטיפול רפואי דחוף בחדר מיון.

פתיחת חשבונות בנק למבקשי מקלט

לפי הוראת המפקח על הבנקים, מבקשי ומבקשות מקלט רשאים לפתוח חשבון בנק באמצעות הוויזה שבידם (האשרה מונפקת ע"י משרד הפנים) וללא דרכון. ראו מכתב מאת המפקח על הבנקים, המסביר את העניין.

אובדן ויזה

מבקשי ומבקשות מקלט שאיבדו את הוויזה שלהם, יכולים לחדשה רק לאחר שפג תוקף הוויזה שאבדה. אם אין בידיהם צילום של הוויזה שאבדה או שלא ידוע להם מספרה, עליהם לעבור זיהוי ביומטרי במשרד הפנים. חידוש ויזה שאבדה ייעשה במשרד הפנים, ברחוב סלמה 53 בת"א. מצורף מכתב מטעם א.ס.ף שנועד לסייע למבקשי מקלט בהליך חידוש הוויזה מול משרד הפנים.