ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דו"ח: נטושות – מבקשות מקלט חד הוריות בישראל (מרץ 2016)

תאריך: 31.3.16 מקור: א.ס.ף
נשים מבקשות מקלט שהנן אמהות חד-הוריות וילדיהן מהווים את אחת הקבוצות הפגיעות ביותר בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט. דו"ח נטושות הינו תוצר של מחקר שטח שנערך במרכז הסינגור והתמיכה של א.ס.ף, שבדק את מאפייניהן ומיפה את צרכיהן של אמהות חד-הוריות מבקשות מקלט שפנו אלינו. הדו"ח מפרט אודות מצבן הקשה והמורכב של נשים אלו, הסובלות מעבר שהותירן עם נזקים רגשיים וגופניים קשים, וממציאות חיים קשה מנשוא, המייצרת מעגל אימה שאינו מאפשר להן לתפקד כאמהות ולטפל כראוי בעצמן ובילדיהן. כיום אין מענה מערכתי הניתן לנשים אלו, הן נותרות חסרות אונים, ותלותן באחרים מביאה רק להמשך חשיפתן לאלימות וניצול.