ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת: ילדי זרים במערכת החינוך