ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דוח מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2018: "הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל"

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2018 מעלה תמונה קשה בנוגע לתפקודה של מערכת המקלט בישראל: דחיית בקשות מקלט על הסף, מניעת האפשרות להגשת הבקשות, התשת הפונים להגשת בקשות מקלט בתורים ארוכים ובלתי-מווסתים, מניעת מידע לגבי מדיניות המקלט והשינויים בה, עיכוב של שנים ארוכות במענה על בקשות מקלט, ועוד. 

בשל מחדלים אלו, כשליש מאוכלוסיית מבקשי המקלט שנמצאת בישראל נכון ל-2018, טרם הצליחה להגיש בקשת מקלט. 

לקריאת הדו"ח המלא: משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה - הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל 

לקריאה: נייר העמדה של א.ס.ף וארגוני הפורום לזכויות פליטים על דו"ח מבקר המדינה לשנת 2018

דו"ח מעקב מבקר המדינה: "הטיפול בזרים שאינם בני הרחקה מישראל" (2018)

במאי 2018, ארבע שנים לאחר שפרסם מבקר המדינה דו"ח חריף ומקיף בנוגע לכשלים הרבים של הממשלה והרשויות השונות בטיפול בסוגיית מבקשי המקלט, פורסם דו"ח מעקב על יישום המלצותיו של הדו"ח השנתי 64(ג) משנת 2014. 

קראו את דו"ח המעקב המלא ואת עמדת א.ס.ף וארגוני הפורום לזכויות פליטים.

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2014: "זרים שאינם בני הרחקה"

כמו בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2013, גם בדו"ח 2014 לא.ס.ף היתה תרומה משמעותית, והיא מתבטאת בהתייחסות הרחבה והמשמעותית בדוח לקבוצות פגיעות מקרב מבקשי המקלט כגון קורבנות עינויים, נשים נפגעות אלימות, חולים ופגועי נפש. נפגשנו כמה פעמים עם נשות המקצוע ממשרד מבקר המדינה, וחשפנו בפניהן את המקרים הקשים שבהם אנו מטפלים ואת אוזלת ידה של המדינה ביחס אליהם.

העבודה רבת השנים של א.ס.ף בשטח עם מבקשי המקלט קיבלה ביטוי מובהק בדו"ח הביקורת, ואנו שמחים כי המבקר העלה על סדר היום הציבורי את המצב הקשה של מבקשי המקלט שעליו אנו מתריעים לאורך השנים, מצב הפוגע לא רק בהם אלא גם באזרחי ישראל.

לקריאת סיכום דו"ח המבקר לשנת 2014 בעניין "זרים שאינם בני הרחקה" 

לקריאת דו"ח המבקר לשנת 2014 ובו ממצאי מעקב בנושא קטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל 

לקריאת דו"ח המבקר לשנת 2013 בנושא קטינים חסרי מעמד אזרחי בישראל 

תגובת ארגוני זכויות האדם בישראל (א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, האגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ולמהגרים, רופאים למען זכויות אדם ואמנסטי אינטרנשיונל ישראל):

"מבקר המדינה מצטרף היום לביקורת המתמשכת של ארגוני זכויות האדם על כישלונה הגורף של הממשלה בטיפול במבקשי המקלט בישראל. הדו"ח שפורסם היום תוקף בחריפות כל היבט במדיניותה של הממשלה כלפי מבקשי המקלט, ממניעת שירותי הבריאות והרווחה, דרך ההימנעות המכוונת מהסדרה חוקית של העסקתם ועד הפקרה בטיחותית של ממש. 

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הדין הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות שמדינת ישראל מחויבת בהן - כולם נרמסים כיום על בסיס יומיומי בידי המדיניות האכזרית שגיבשה הממשלה כלפי עשרות אלפי מבקשי מקלט בישראל. הדו"ח מבקר את הממשלה על שהשקיעה משאבים ומאמצים רבים בניסיונות להביא לכניעתם ולגירושם "מרצון" של מבקשי המקלט, אך לא נקטה שום צעד לסיפוק צרכיהם הבסיסיים של אלה שכבר כאן וחיים מחוץ למתקני הכליאה - אשר אינם זוכים לטיפול, סיוע או סעד, וחלקם אף מגיעים עד חרפת רעב.

מבקר המדינה עומד על המצב הקשה והבלתי נסבל בדרום תל אביב, ומדגיש כי מצב זה הוא תוצאה ישירה של מחדלי הממשלה, וכי כל הזנחה של מבקשי המקלט פוגעת בתושבי דרום תל אביב ולהיפך. אנו מצפים מממשלת ישראל לשמוע את דבריו הברורים והחמורים של מבקר המדינה, שקרא לשרי הממשלה לגבש לאלתר מדיניות כוללת שתבטיח טיפול הולם בזרים בישראל, ובמיוחד לנזקקים ולחלשים ביותר שביניהם. לא ייתכן שתימשך ההתעמרות בעשרות אלפי מבקשי המקלט שחיים בינינו".