ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דו"ח: באין רצון חופשי - הליך החזרה "מרצון" של מבקשי מקלט בישראל

מתוך הדו"ח
תאריך: 9.3.15 מקור: א.ס.ף והמוקד לפליטים ומהגרים

הדו"ח, שנכתב בשיתוף על ידי א.ס.ף והמוקד לפליטים ומהגרים, מבקש להתחקות אחר גורלם של מבקשי המקלט שעזבו, לכאורה, מרצון את ישראל וחזרו לארצות המוצא שלהם או לארצות שלישיות.

הדו"ח בוחן את האופן בו חשש מכליאה ושאר אמצעים לא ראויים משמשים את מדינת ישראל כדי לעודד את מבקשי המקלט להסכים ולעזוב את ישראל, את התוצאות הרות הגורל של עזיבה זו, ומשווה את הפרקטיקה הישראלית לזו המקובלת לפי הדין והנוהג הבינלאומי.