ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

בניגוד להצהרותיו, משרד הפנים שלח הודעות גירוש לאזרחי קונגו שבקשת המקלט שלהם לא הוכרעה

תאריך: 30.12.18 מקור: הארץ, לי ירון

משרד הפנים הצהיר שאזרחי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו שבקשת המקלט שלהם לא הוכרעה לא יגורשו, אך ל"הארץ" נודע כי לפחות עשרה מבקשי מקלט כאלה קיבלו הודעות שעליהם לעזוב את ישראל. בעקבות פנייה של המוקד לפליטים ומהגריםלרשות, ההתראות בוטלו. במקביל, ארגוני זכויות אדם עתרו היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה להותיר את ההגנה הקבוצתית של אזרחי קונגו על כנה, ולמנוע את גירושם מישראל. ההחלטה להסיר את ההגנה אמורה להיכנס לתוקף בשבוע הבא.  

ההתראות לקונגולזים שבקשת המקלט שלהם לא הוכרעה נשלחו על אף שרשות האוכלוסין וההגירה הצהירה בעבר שבקשות מקלט יטופלו בנפרד מההליך של הסרת ההגנה הקבוצתית, וכי היא תפעל בהתאם לאמנה הבינלאומית להגנה על פליטים, שעליה ישראל חתומה. במוקד לפליטים ומהגריםהתריעו כי גירוש מבקשי מקלט שבקשתם לא הוכרעה מנוגד לאמנה.

בעתירה נטען כי יש לבטל את ההחלטה על הסרת ההגנה, עד שתבוצע בחינה מעמיקה של המצב הביטחוני וההומניטארי בקונגו. עוד דרשו לפרסם את חוות הדעת על המצב במדינה שעל בסיסן התקבלה ההחלטה, ושנותרו חסויות. הארגונים השותפים לעתירה הם המוקד לפליטים ולמהגרים, היא"ס, האגודה לזכויות האזרח, המרכז לקידום פליטים אפריקאים (ARDC), א.ס.ף ארגון סיוע לפליטים ורופאים לזכויות אדם.

בעתירה נכתב כי ההחלטה "חפוזה ונמהרת, שכן היא עומדת בסתירה למידע העולה משלל מקורות בינלאומיים ומהימנים אודות המצב הקשה השורר בקונגו". עוד ציינו הארגונים ש"המצב הפוליטי בקונגו נפיץ במיוחד בעת הזאת, ערב בחירות היסטוריות העומדות להתקיים במדינה, אשר עד כה נדחו או בוטלו והובילו להמשך ההתדרדרות האזורית; המצב הביטחוני וההומניטרי במדינה אף הם בכי רע, עד כדי סכנת חיים מיידית לתושבי אזורים נרחבים בה". עוד טענו כי התראה של 90 ימים בלבד קצרה מדי, ולא מתחשבת בכך שאזרחי קונגו חיו בישראל כדין שנים ארוכות, בנו את חייהם והקימו משפחות. 

על פי נתונים רשמיים של הממונה על חופש המידע ברשות האוכלוסין וההגירה, שנמסרו החודש, 314 אזרחי קונגו שוהים כיום בישראל, 311 מתוכם הגישו בקשות מקלט. בסך הכל התקבלה החלטה בנוגע ל-59 בקשות מקלט, ולא ידוע כמה מהן אושרו. ידוע כי 12 מהבקשות נדחו (אך לא ניתן לדעת מהי עילת הדחייה, שייתכן שמקורה בהחמצת ראיון המקלט ולא בדחייה מהותית). לעומת נתונים אלו, רשות האוכלוסין מסרה ל"הארץ" חודשיים קודם לכן כי בישראל שוהים כיום 404 אזרחי קונגו, וכי 208 בקשות מקלט של אזרחי קונגו טרם נענו. 

בשני העשורים האחרונים נתנה ישראל לאזרחי קונגו אשרת שהייה ועבודה במסגרת "הגנה קבוצתית זמנית". רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה באוקטובר האחרון כי אזרחי קונגו נדרשים לצאת מישראל עד 5 בינואר, ולאחר מכן ינקטו נגד שוהים בלתי חוקיים פעולות אכיפה. 

היום נערכות בקונגו בחירות, שנדחו שלוש פעמים מאז 2016. כוחות הביטחון במדינה מדכאים הפגנות באמצעות ירי אש חיה על אזרחים, והמשטר מסרב לאפשר את כניסתם של משקיפים בינלאומיים על הבחירות. כמו כן ישנם דיווחים על מעצרים שרירותיים של מתנגדים לשלטונו ג'וזף קאבילה, על הוצאות להורג ללא משפט ועל עינויים שמבצעים כוחות המשטר. הפגנות נגד דחיית הבחירות בחלק מהמחוזות מדוכאות באלימות קשה, ומיליוני עקורים ופליטים בורחים למדינות השכנות. גם תקיפה מינית ואונס משמשים ככלי מלחמה בידי הכוחות הלוחמים.

מארגוני זכויות האדם שהגישו את העתירה נמסר כי "ההחלטה על הסרת ההגנה הקבוצתית היא קיצונית, בלתי סבירה בעליל ומהווה זלזול בוטה בחיי אדם. הגיעה העת שמשרד הפנים יעמוד בפני בית המשפט ויסביר כיצד הוא דורש ממבקשי מקלט שחרדים לגורלם לשוב לקונגו בזמן שעולות אלו עדיין מתרחשות".

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר כי "תגובתנו תימסר בבית המשפט כמקובל.  איננו נוהגים לנהל עתירות באמצעות התקשורת". 

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.6790203