ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

בג"ץ 6312/10 בנושא העסקת מבקשי מקלט (16.1.11)

תאריך: 16.1.11 מקור: בג"ץ

בפסק דין מיום 16.1.11 בבג"ץ 6312/10 קו לעובד ואח' נ' הממשלה ואח' (2011) עיגן בית המשפט את התחייבות המדינה שלא לבצע פעולות אכיפה כנגד מעסיקים של מבקשי ומבקשות מקלט לפני שתחל פעולתו של "מרכז השהייה למסתננים מגבול מצרים" אשר אמור לקום בדרום הארץ. על כן, נקיטת פעולות אכיפה כנגד מעסיקיהם של זרים מבקשי ומבקשות מקלט תהיה בניגוד להתחייבות המדינה בפני בג"ץ. כמו כן, התחייבה המדינה כי תיידע את המעסיקים 30 יום בטרם תחל האכיפה.