ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

אשרות עבודה לקורבנות סחר ועבדות

תאריך: 10.7.13 מקור: א.ס.ף
בחמש עשרה השנים האחרונות מתמודדת מדינת ישראל עם תופעת הסחר בבני אדם ומשנת 2009 עם נשים וגברים ממוצא אפריקאי שעונו ונסחרו בסיני. מעטים מבין קורבנות העינויים בסיני הוכרו על ידי משטרת ישראל כקורבנות סחר ועבדות ועל פי ' נוהל הטיפול במתן מעמד לנפגעי עבדות וסחר בבני אדם לעבדות ולעבודת כפיה' (2010) הם זוכים לשנת שיקום במקלטים לקורבנות סחר. קורבנות הסחר ממוצא אפריקאי מציבים בפני הרשויות הישראליות אתגרים חדשים הן בשל מספרם המחייב יצירת מסגרות נוספות והן בשל העדר אפשרות להרחיקם מישראל בתום שנת השיקום.
 
היציאה לעבודה מהווה חלק משמעותי בתהליך השיקום של קורבנות העבדות והסחר. אישור עבודה יסייע להם למצוא מקום עבודה נורמטיבי אשר ייתן להם תקווה, תחושת עצמאות ואתגר חיובי, ויסייע להם להשתקם. בין המחקרים המלמדים עד כמה חשובה האפשרות לעבוד כחלק מתהליך השיקום של קורבנות העבדות והסחר, ראוי להפנות לדו"ח המחקר שערכו ד"ר דפנה הקר וד"ר אורנה כהן מאוניברסיטת תל-אביב, "המקלטים בישראל לנשים ולגברים שורדי סחר בבני אדם" (2012)