ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

אין שביתה: העירייה הסכימה לשלב ילדי מסתננים

תאריך: 26.8.12 מקור: עומר כרמון, ערב ערב

עיריית אילת ומשרד החינוך הגיעו לסיכום עם ארגוני הסיוע למהגרים: ילדי המסתננים ישולבו במערכת החינוך תוך מתן שיעורי תגבור בעברית. פורום ההורים הסיר את איומו להשבית את בתי הספר. שנת הלימודים נפתחה כסדרה

בעקבות הסתייגות בית המשפט העליון מהערעור שהגישו עיריית אילת ומשרד החינוך נגד ההחלטה לשלב את ילדי המסתננים בבתי הספר בעיר, הסתיימה ביום ראשון ההידברות בין באי כוח ילדי המסתננים לבין עיריית אילת ומשרד החינוך. בתום ההידברות הוסכם, כי לא תתקיים עוד מסגרת נפרדת לילדי המסתננים, והם ילמדו יחד עם הילדים האילתים בבתי הספר הרגילים. השילוב ייעשה בתוך שבועיים לכל היותר. כמו כן, הוסכם כי ילדי המסתננים יקבלו שעורי תגבור ב'כיתות קלט' מיוחדות, שמטרתן צמצום פערים.

למרות ההסכם לשילובם של ילדי המסתננים בבתי הספר, הודיע ועד ההורים כי הוא אינו קורא להשבתת מערכת החינוך.

ההסדרים שיחולו על ילדי המסתננים יהיו דומים לאלה החלים על ילדי עולים חדשים. כל תלמיד שיימצאו אצלו פערים חינוכיים, יזכה לשיעורי תגבור במסגרת 'כיתות קלט', וזאת במקביל ללימודים בכיתות האם לצד ילדים אילתים. מטרתן של 'כיתות הקלט יהיה לתת מענה לצרכים החינוכיים של ילדי המסתננים, מתוך מטרה לצמצם את הפערים הקיימים ולשלבם באופן מלא בהקדם האפשרי בכיתות הלימוד הרגילות.

עורכי הדין יונתן ברמן, ענת בן דור ואסף וייצן, יצגו בדיון את מוקד סיוע לעובדים זרים, הקליניקה לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב, א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט, והקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים.

מארגון הסיוע לפליטים, א.ס.ף, נמסר: "אנו מברכים את עיריית אילת ואת משרד החינוך על שנקטו בשלבים האחרונים של ההליכים המשפטיים בגישה ראויה ופרקטית. ההסדרים עליהם סוכם בעקבות הערות בית המשפט, מבטיחים כי הזכויות והאינטרסים של כלל ילדי אילת – מבקשי המקלט והישראלים כאחד – יישמרו,וכי השילוב במערכת החינוך ייעשה תוך נקיטת אמצעים שיבטיחו צמצום פערים. נוסיף ונעקוב אחר יישום ההסדר בפועל".