ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

האנשים של א.ס.ף: דוח הפעילות לשנת 2020