משבר הקורונה

סיוע ותמיכה

במסגרת הפרויקטים הפועלים בעמותה נבנית עבור הפונים תוכנית תמיכה במטרה לסייע להם להתמודד עם מציאות החיים בישראל, להקל על מצוקותיהם ולחזק את חוסנם ואת כישורי ההתמודדות שלהם. הליווי מותאם לנסיבות המורכבות הפרטניות של המשפחות והיחידים, תוך כיבוד תרבותם, זכויותיהם וצרכיהם. דרכי ההתערבות הן רב-מערכתיות וכוללות טווח רחב של פעילות: ניהול מקרה, שיחות תמיכה וטיפול פרטני, טיפול בקבוצות תמיכה, מיצוי והנגשת זכויות, גיוס משאבים ותמיכה בקרב החברה האזרחית בעבורם, ועוד.