ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

דוח: לא נושמים לרווחה (אוקטובר 2020)

תאריך: 22.10.20 מקור: א.ס.ף

לא נושמים לרווחה: תמונת מצב של השירותים החברתיים למבקשי מקלט פגיעים בישראל

דוח זה מציג תמונת מצב עדכנית של מדיניות הרווחה של ישראל כלפי מבקשי המקלט הפגיעים החיים במדינה. הדוח סוקר את הפערים בין המדיניות הזו ובין צורכי מבקשי המקלט הפגיעים,  וכן את החסמים ליישום המלא של המדיניות.

כ-30,000 מבקשי מקלט בגירים שוהים כיום בישראל, מרביתם מאריתריאה ומסודן. הם חיים באי-ודאות באשר לעתידם, ללא מעמד וללא רשת ביטחון בריאותית וסוציאלית. יש בקרבם קבוצות פגיעות במיוחד, הזקוקות לתמיכה ולסיוע על מנת לשרוד: אמהות חד-הוריות; נשים נפגעות אלימות; משפחות בסיכון; ניצולי עינויים וסחר בבני אדם; אנשים העוסקים בזנות; ואנשים עם מוגבלות פיזית, חולים כרוניים ונפגעי נפש. המשתייכים לקבוצות אלה זקוקים לשירותי רווחה כדי לקיים את עצמם וכדי לחסות תחת קורת גג, אך הם לא מקבלים מענה המאפשר להם חיים מוגנים בכבוד בסיסי. משבר הקורונה פוגע ביתר שאת במבקשי המקלט הפגיעים, ומצבם, הקשה מאוד גם בימי שגרה, הולך ומחמיר בימים אלה.

הסיוע שהמדינה מעניקה כיום למבקשי המקלט הנזקקים הוא מועט מדי; הוא נוגע לקבוצות קצה בלבד, ואף לא לכולן. יתר על כן, הסיוע כולל רק מענים חוץ-ביתיים. לפיכך, מרבית מבקשי המקלט הנזקקים נותרים ללא מענה למצוקותיהם, תוך פגיעה בזכותם הבסיסית ביותר לקיום בכבוד. הם נשארים לחיות בעוני, בחוסר יציבות, במחסור ובחרדה, ללא ביטחון קיומי בסיסי.

הדוח "לא נושמים לרווחה" כולל המלצות של א.ס.ף לתיקון הליקויים במדיניות הרווחה וביישומה, על מנת לשפר את מצבם של מבקשי המקלט הפגיעים.