שקד מנסה לבלום את הסדרת ביטוחי הבריאות למבקשי מקלט בוגרים

17.10.21, בר פלג, הארץ

בריאות

הליכים משפטיים

מדיניות ממשלת ישראל

קהילת מבקשי מקלט

שרת הפנים איילת שקד פועלת לעיכוב תוכנית משרד הבריאות המסדירה ביטוחי בריאות למבקשי מקלט בוגרים שמוגדרים "זרים שאינם ברי הרחקה". ל"הארץ" נודע כי היא הורתה לנציג משרדה בוועדה הבין-משרדית שדנה בביטוח להתנגד להרחבתו לבגירים. בלשכת שקד אישרו את הפרטים וטענו כי היא מנסה למנוע "מחטף", משום שהוועדה נועדה לדון בקטינים ולכן חורגת מתחומי פעילותה.

שר הבריאות ניצן הורוביץ, הנחוש להעביר את המהלך בתקציב המדינה, הורה לוועדה להגיש לו את המלצותיה לקראת הכרעה בשבוע הבא. אף שהמהלך בסמכות הורוביץ, ולכן שקד אינה יכולה להפילו – לכאורה היא יכולה לעכב את המהלך עד לאחר מעבר התקציב בעוד פחות מחודש.
ב-2019 עתר ארגון "רופאים לזכויות אדם" לבג"ץ נגד המדינה וקופת חולים מאוחדת, האחראית לביטוח ילדים מבקשי מקלט, בדרישה להרחיב את ההסדר הביטוחי שמכסה קטינים חסרי מעמד גם לאוכלוסיות נוספות, ובהן ילדי תיירים הנמצאים בארץ. בעקבות העתירה הוקמה ועדה עם נציגים ממשרדי הפנים, הבריאות, האוצר והמשפטים. היא היתה אמורה להגיש את מסקנותיה לבג"ץ עד יום חמישי, אך ביקשה דחייה של שלושה חודשים.

ביולי פרסם "הארץ" כי הורוביץ הורה לקדם הסדר ביטוחי למבקשי מקלט בוגרים, ולשם כך הורה לוועדה – שכונסה לתת מענה לקטינים – לכתוב המלצות על הסדר לבוגרים. מבקשי המקלט הנדונים, חלקם שוהים בישראל כ-15 שנה, מוגנים מהרחקה ומחזיקים באשרות שהייה מתחדשות מטעם משרד הפנים. עם זאת, זכויות סוציאליות בסיסיות ובהן ביטוח בריאות לא הוסדרו למענם. במצב זה מגיעים מבקשי המקלט לקבל סיוע רפואי במקרי חירום בלבד בבתי החולים. לפי נתונים שהגיעו ל"הארץ", בשנים 2013–2020 הגיע היקף החובות של בתי החולים בגין טיפול בחסרי מעמד ל-408 מיליון ש"ח.

הצוות נפגש עם נציגי קופת החולים ועם המפקח על הביטוח, אך טרם הגיע למסקנות. בתגובה לבג"ץ ביום חמישי כתבה המדינה: "בין חברי הצוות נתגלעו חילוקי דעות בחלק מן הסוגיות, לרבות סוגיות החורגות מעניינה של העתירה שלפנינו". עם סוגיות אלה נמנית סוגיית ביטוח הבריאות לבוגרים. מתגובת המדינה עולה כי יש טיוטת המלצות בנושא שקיבלה הערות של חברי הצוות, אך גרסה סופית טרם הושלמה. לנוכח חילוקי הדעות בין חברי הצוות התבקשו הגורמים להעביר את עמדתם במרוכז כדי שהדברים יובאו להכרעת הורוביץ. הורוביץ דרש לקבל את ההמלצות בשבוע הבא.

מקור במשרד הבריאות אמר כי במשרד חשים ששקד מנסה "לתקוע" את המהלך. בבוקר הפרסום על תוכנית הורוביץ אמרה שקד כי היא "מתנגדת לכל צעד שיביא להשתקעות של מסתננים בלתי חוקיים בישראל ותפעל בכל האמצעים הנתונים לרשותה כדי להביא ליציאתם מהארץ". בעבר אמר הורוביץ כי הוא רואה בביטוח הבריאות זכות יסוד ורוצה שמשרדו יהיה "ספינת הדגל של השוויון בישראל".

הורוביץ ביקש להכריע בסוגיה לאחר שישמע את כל העמדות, גם המנוגדות לו, בין היתר כדי שהמהלך יוכל לקבל הכשר מבג"ץ אם יעתרו עליו. בתקציב המדינה המיועד תוקצב ההסדר למבטחי מקלט ב-25 מיליון ש"ח לשנה – סכום נמוך פי שלושה (לפי הערכת "רופאים לזכויות אדם") מהנדרש לכ-30 אלף בני אדם. עם זאת, במשרד הבריאות אומרים ששאר התקציב יגיע ממקורות משרדיים, ובלשכת הורוביץ סבורים כי בכל מקרה יימצא מקור להשלמת המימון.

השרה שקד מסרה: "הממשלה הקודמת הקימה צוות בין-משרדי לבחינת הסדרי ביטוח בריאות ממלכתי לילדי זרים השוהים בישראל, מתוך כוונה לצמצם את תחולת הביטוח על ילדי זרים שאין להם כל אשרה. בהוראת שר הבריאות ניסו נציגי משרדו להרחיב באופן דרמטי את היקף הביטוח ולהחילו על כל אוכלוסיית המסתננים מסודן ומאריתריאה, כולל הבגירים. השרה מתנגדת לכל צעד שיביא להשתקעות אוכלוסייה זו בישראל, ולכן הורתה לנציגי משרדה בוועדה להתנגד למהלך הקיצוני ולניסיון לייצר מחטף בניגוד למנדט המקורי של הוועדה".

הארגון "רופאים לזכויות אדם" שהגיש את העתירה מסר: "מטריד מאוד שהתהליך להבטחת נגישות מבקשי המקלט לבריאות ממשיך להתעכב בשל התנגדות לא עניינית של שרת הפנים. ניסיונה של שקד למנוע ממבקשי המקלט גישה לטיפול רפואי עולה למבקשי המקלט בבריאותם ובחייהם. אין אלא לפרש את התנגדותה של שקד לביטוח רפואי כאכזריות וכשנאת זרים, אחרת לא נתפס כיצד אדם כלשהו יכול להתנגד לצעד כה הומני. בסופו של דבר מדובר בהחלטה מקצועית בסמכות שר הבריאות, והיא מבוססת על שיקולי בריאות הציבור, אתיקה רפואית, כלכלת בריאות ומתן זכויות אדם בסיסיות".
לקריאת כתבת המקור
חזרה למעלה