קריאה דחופה של פורום ארגוני הפליטים להגנה על חיי הפליטים מאריתריאה במחוז תל-אביב

06.06.24, ד"ר שני בר טוביה

אריתריאה

פורום ארגוני הפליטים

קהילת מבקשי מקלט

פורום ארגוני הפליטים – קריאה דחופה להגנה על חיי הפליטים מאריתריאה במחוז תל-אביב

 

חזרה למעלה