פניית ארגוני החברה האזרחית לראש הממשלה ושר האוצר בעניין הפסקת שירותי הבריאות לפליטים האוקראינים

09.08.23

אוקראינה

מדיניות ממשלת ישראל

פניית ארגוני החברה האזרחית בעניין הפסקת שירותי הבריאות לפליטים האוקראינים – 09.08.2023

לכבוד
מר בנימין נתניהו מר בצלאל סמוטריץ׳
ראש ממשלת ישראל שר האוצר

שלום רב,

הנדון: הפסקת שירותי הבריאות לפליטים האוקראינים

בשעות האחרונות פורסם בתקשורת (אדיר ינקו, הדר גיל-עד, ,09.08.2023 "Ynet" ) כי, משרד האוצר החליט לא לחדש את שירותי הבריאות עבור הפליטים האוקראינים שנכנסו לישראל מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. פורום ארגוני הפליטים, ארגון היא"ס ישראל, ועמותת 'חברים ישראלים של אוקראינה' קורא לכם, כבוד ראש הממשלה ושר האוצר, לפעול באופן מידי להמשך מתן שירותי בריאות בסיסיים לאוכלוסייה זו, שמונה כיום כ14,000- פליטים בלבד, רובם נשים, ילדים וקשישים.

הסכמתה של מדינת ישראל לקלוט פליטים אוקראינים היתה המעשה ה נכון וגם עתה אין מקום לשלול מהם את השירותים הרפואיים שקיבלו עד כה. הארגונים הח״מ מסייעים מדי יום לפליטים אוקראינים הזקוקים לטיפולים, בדיקות, ותרופות. מאז שעות הבוקר, עם פרסום החלטת משרד האוצר, אנו מקבלים פניות עזרה של פליטים אוקראינים המתבקשים לפנות מיטות אשפוז ומסורבים המשך טיפול.

החלטת משרד האוצר שלא לחדש את תקצוב שירותי הבריאות לפליטים האוקראינים תפגע אנושות בבריאותם ועלולה לעלות עד כדי סיכון חיים. אם החלטת משרד האוצר אכן תצא לפועל אלפים ינותקו מטיפולים רפואיים וחייהם יהפכו להפקר.

אנו קוראים למשרדי ראש הממשלה והאוצר למצוא את הפתרונות הנחוצים ולשנות החלטה קשה זו.

נודה על התייחסותכם הדחופה,

בברכה,
יאיר לייבל – מקדם מדיניות וקשרי ממשל פורום ארגוני הפליטים

עו"ד סיון כרמל – מנכ"לית היא"ס ישראל

אנה זרובה –  ראשת העמותה חברים ישראלים של אוקראינה

העתקים:
מר משה ארבל – שר הבריאות ושר הפנים
מר יעקב מרגי – שר הרווחה והביטחון החברתי

חזרה למעלה