פניה למל"ג בבקשה להכיר בילדים של זרים שאינם ברי הרחקה אשר הגיעו לגיל בגרות כתושבים לצורך חישוב שכ"ל לימודים אקדמיים

חזרה למעלה