פורום ארגוני הפליטים קוראי לשינוי המדיניות כלפי הפליטים מאוקראינה

10.03.22

אוקראינה

מדיניות ממשלת ישראל

מערכת המקלט

פורום ארגוני הפליטים

רופאים לזכויות אדם | המוקד לפליטים ולמהגרים | א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל האגודה לזכויות האזרח בישראל | קו לעובד | ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים

 

פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל מצטרף לזעקה הציבורית הנרחבת וקורא לשינוי המדיניות כלפי הפליטים מאוקראינה, אלו המבקשים להיכנס ואלו שכבר נמצאים כאן.

המכסה שהוכרזה על ידי שרת הפנים יחד עם האיסור לעלות על טיסה לישראל ללא אישור כתוב ממשרד החוץ משמעותם בפועל סגירת שערי ישראל בפני פליטים מאוקראינה. ישראל למעשה כופה דרישת מעין-ויזה חדשה, דרישה שלא היתה קיימת קודם באשר לאזרחי אוקראינה ושניחתת עליהם בשיאה של מלחמה. המכסה היא המנעול, דרישת אישור משרד החוץ היא הבריח, ויחד הן יסגרו את ישראל בפני פליטים הנסים על נפשם, כולל כאלה שיש להם זיקה לישראל, בני משפחה וחברים.

גם המדיניות שהוכרזה כלפי המעטים שיצליחו להיכנס והפליטים שכבר נמצאים כאן מקוממת. הגנה מפני הרחקה היא צעד חיוני בהבטחת מקלט לפליטים, אבל מבלי שמוצמדות לה זכויות ושירותים סוציאליים בסיסיים היא אינה מספקת. רבים מאותם פליטים נסו מבתיהם ללא רכוש או אמצעים ויתקשו לקיים את עצמם במשך שלושת החודשים הבאים עד שינתן להם אישור העבודה המיוחל. החולים שבהם והנשים ההרות יתקשו להבטיח את בריאותם, שהרי ביטוחים פרטיים מחריגים מכיסוי "מצבים רפואיים קיימים". חלק מהם יתקשו לעמוד בתשלום לביטוחים הפרטיים.

קנדה, ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי הבהירו שהפליטים האוקראינים בתחומן יהיו זכאים מהיום הראשון לאישור עבודה וזכויות נוספות. על מדינת ישראל להצטרף למדינות הללו ולהבטיח לפליטים גישה לבריאות, לקורת גג ולאמצעי קיום. אמצעי קיום בסיסיים הם גם ההגנה הטובה ביותר מפני תופעות של סחר בבני אדם וניצול של הפליטים.

במדינת ישראל ישנם מבקשי מקלט שחוסים תחת הגנה קבוצתית כבר מעל עשור, משוללי זכויות. המשבר באוקראינה מהווה הזדמנות עבור המדינה לשנות כיוון ולנסח מדיניות הגנה ברורה ושקופה, שמשקפת את חובותיה החוקיות, המוסריות וההיסטוריות. על ישראל להסיר חסמים בפני הנמלטים על נפשם ולהעניק הגנה ממשית לפליטים, כזו שכוללת גם זכויות סוציאליות בסיסיות.

חזרה למעלה