עתירה נגד החלטת שר הפנים להסיר את ההגנה הקבוצתית מאזרחי אתיופיה השוהים בארץ

06.02.24

אתיופיה

הליכים משפטיים

מדיניות ממשלת ישראל

מערכת המקלט

בתאריך ב-6.2.24 הגישו המוקד לפליטים ולמהגרים וHIAS ישראל עתירה אליה הצטרפנו כשותפים, כנגד החלטת שר הפנים להסיר את ההגנה הקבוצתית מאזרחי אתיופיה, זאת לאחר שבתחילת חודש ינואר הכריז שר הפנים משה ארבל כי לאחר בדיקה של המצב השורר באתיופיה מוסרת מעל אזרחי אתיופיה השוהים בישראל, ההגנה הקבוצתית מפני הרחקה ומותיר להם 30 יום לעזוב את מדינת ישראל. בהחלטתו, שר הפנים מתבסס על חוות דעת של משרד החוץ ומסמכים שאינם גלויים לציבור וסותרים ככל הנראה כל דו"ח רשמי של נציבות האו"ם לפליטים, ועדות מיוחדות של האו"ם שהוקמו כדי לבחון את המצב באתיופיה, ממשלת ארה"ב ועוד ארגוני זכויות אדם ומומחים לאתיופיה.

לפי כל חוות הדעת הפומביות המצב באתיופיה בלתי יציב ומסוכן, הלחימה נמשכת ואוכלוסיות נרדפות כגון אנשים מחבל טיגראי, אמהרה ואורומו, עיתונאים, פעילים פוליטיים, ילדים, אנשים חולים או עם מוגבלויות, קשישים ולהט"ב נמצאות בסיכון גבוה לפגיעה בחייהם, חירותם וביטחונם האישי.

בית המשפט המחוזי נענה לדרישתנו ונתן צו ארעי המקפיא את החלטת שר הפנים להסיר את ההגנה מפני הרחקה מעל אזרחי אתיופיה עד להחלטה אחרת. בעתירה, דרשנו לבטל את ההחלטה, לאפשר לאזרחי אתיופיה להגיש בקשות פרטניות להגנה מגירוש, ולפרסם באופן מיידי את התשתית העובדתית עליה התבססה החלטת השר.

העתירה המלאה, הצו הארעי שנתן בית המשפט

חזרה למעלה