נציבות האו"ם לפליטים ומדינת ישראל חתמו על הסכם לקידום פתרונות לאריתראים וסודאנים השוהים כיום בישראל

02.04.18

אריתריאה

גירוש ועזיבה מרצון

מדיניות ממשלת ישראל

מערכת המקלט

פורום ארגוני הפליטים

קהילת מבקשי מקלט

נציבות האו"ם לפליטים ומדינת ישראל חתמו על הסכם לקידום פתרונות לאריתראים וסודאנים השוהים כיום בישראל

חזרה למעלה