נייר עמדה של פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה – מערכת המשפט והגנה על זכויות מבקשי מקלט בישראל

01.10.23, ד"ר רתם רוזנברג-רובינס, פרופ' גיא מונדלק, פרופ' יואב ספיר

הליכים משפטיים

מדיניות ממשלת ישראל

מערכת המקלט

קהילת מבקשי מקלט

נייר עמדה של פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה – מערכת המשפט והגנה על זכויות מבקשי מקלט בישראל

חזרה למעלה