נטושות – מבקשות מקלט חד הוריות בישראל (מרץ 2016)

08.03.16

נשים

נשים מבקשות מקלט שהנן אמהות חד-הוריות וילדיהן מהווים את אחת הקבוצות הפגיעות ביותר בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט. דו"ח נטושות הינו תוצר של מחקר שטח שנערך במרכז הסינגור והתמיכה של א.ס.ף, שבדק את מאפייניהן ומיפה את צרכיהן של אמהות חד-הוריות מבקשות מקלט שפנו אלינו. הדו"ח מפרט אודות מצבן הקשה והמורכב של נשים אלו, הסובלות מעבר שהותירן עם נזקים רגשיים וגופניים קשים, וממציאות חיים קשה מנשוא, המייצרת מעגל אימה שאינו מאפשר להן לתפקד כאמהות ולטפל כראוי בעצמן ובילדיהן. כיום אין מענה מערכתי הניתן לנשים אלו, הן נותרות חסרות אונים, ותלותן באחרים מביאה רק להמשך חשיפתן לאלימות וניצול.

נטושות – דוח א.ס.ף על אמהות חד-הוריות – מרץ 2016

חזרה למעלה