משרד החינוך גיבש טיוטת תוכנית לימודים לילדי מבקשי מקלט

10.08.23, בר פלרה ושירה קדרי עובדיה, הארץ

חינוך

ילדים ובני נוער

קהילת מבקשי מקלט

רשויות מקומיות

משרד החינוך גיבש תוכנית לימודים מותאמת עבור ילדי מבקשי המקלט שילמדו בבתי הספר בדרום תל אביב, כך עולה ממסמך שנכתב במשרד בשבועות האחרונים והגיע לידי "הארץ". בתוכנית, שהמשרד צפוי להגיש היום (חמישי) לבג"ץ, נכתב כי במהלך השנה הקרובה תכתב תוכנית לימודים שתתחיל בכיתות ב' שתכלול שעות תגבור במתמטיקה ובאנגלית, וכן "התאמה בשעות המיועדות למקצועות הזהות (תנ"ך, תרבות יהודית־ישראלית, מולדת, חברה ואזרחות) לאוכלוסיית מבקשי המקלט ויצירת התייחסויות בתוך תוכנית הלימודים לארצות המוצא, לקהילות ולתרבויות מהן באים התלמידים".

התוכנית שתוגש לבית המשפט נקראת "מנופים" ומוגדרת כתוכנית להתערבות מבוקרת בבתי הספר "מרובי מבקשי מקלט/מהגרי עבודה בדרום ת"א". היא תשולב בארבעה בתי ספר בדרום העיר לצד פיילוט השילוב של כמאה ילדים זרים בצפון העיר. הפיילוט לשילוב 96 ילדי מבקשי המקלט בבתי הספר במרכז וצפון תל אביב ילווה במחקר מטעם משרד החינוך, ובמקביל ייבדק גם השיפור בהישגי התלמידי שיישארו בבתי הספר בדרום תל אביב ויזכו לתוספת שעות הלימוד במתמטיקה ואנגלית. בתום תקופת הפיילוט, שתימשך שנתיים, יחליטו במשרד החינוך "האם יש מקום להמשיך, להרחיב, לצמצם או לבטל את התוכנית", נכתב במסמך.

משרד החינוך גיבש תוכנית לימודים מותאמת עבור ילדי מבקשי המקלט שילמדו בבתי הספר בדרום תל אביב, כך עולה ממסמך שנכתב במשרד בשבועות האחרונים והגיע לידי "הארץ". בתוכנית, שהמשרד צפוי להגיש היום (חמישי) לבג"ץ, נכתב כי במהלך השנה הקרובה תכתב תוכנית לימודים שתתחיל בכיתות ב' שתכלול שעות תגבור במתמטיקה ובאנגלית, וכן "התאמה בשעות המיועדות למקצועות הזהות (תנ"ך, תרבות יהודית־ישראלית, מולדת, חברה ואזרחות) לאוכלוסיית מבקשי המקלט ויצירת התייחסויות בתוך תוכנית הלימודים לארצות המוצא, לקהילות ולתרבויות מהן באים התלמידים".

התוכנית שתוגש לבית המשפט נקראת "מנופים" ומוגדרת כתוכנית להתערבות מבוקרת בבתי הספר "מרובי מבקשי מקלט/מהגרי עבודה בדרום ת"א". היא תשולב בארבעה בתי ספר בדרום העיר לצד פיילוט השילוב של כמאה ילדים זרים בצפון העיר. הפיילוט לשילוב 96 ילדי מבקשי המקלט בבתי הספר במרכז וצפון תל אביב ילווה במחקר מטעם משרד החינוך, ובמקביל ייבדק גם השיפור בהישגי התלמידי שיישארו בבתי הספר בדרום תל אביב ויזכו לתוספת שעות הלימוד במתמטיקה ואנגלית. בתום תקופת הפיילוט, שתימשך שנתיים, יחליטו במשרד החינוך "האם יש מקום להמשיך, להרחיב, לצמצם או לבטל את התוכנית", נכתב במסמך.

לפי מחברי התוכנית, הם מתכוונים לתגבר את השיעורים בבתי הספר במטרה להביא לצמצום הפערים בין מבקשי המקלט לבין הישראלים. "שיבוץ הילדים בבתי ספר הרחוקים מאזור מגוריהם רק לשם השילוב, בעזרת הקמת מערך הסעות ככלי לצמצום פערי האי שוויון, אמנם מבוסס על זכות הבחירה ועל שוויון הזדמנויות, אך אינו לוקח בחשבון את מכלול ההיבטים הנלווים", בהם, כתבו המחברים, "חוסר היכולת של התלמידים המוחלשים להגיע לשיעורי העשרה וחוגים ללא הסעות נוספות; חוסר היכולת שלהם ליצור קשרים חברתיים עם הילדים באזורים המרוחקים, בשל קשיי ניידות, וחוסר היכולת של הורי הילדים להגיע לאירועים מרוחקים. זאת נוסף על הסכנה של טשטוש הזהות של הילד, לאור חשיפתו לתרבויות אחר

לקריאת כתבת המקור
חזרה למעלה