מכתב לשר הפנים בנוגע למתן זכויות סוציאליות לאזרחי אריתריאה השוהים בישראל

13.07.23, פורום ארגוני הפליטים

אריתריאה

מדיניות ממשלת ישראל

פורום ארגוני הפליטים

מכתב לשר הפנים בנוגע למתן זכויות סוציאליות לאזרחי אריתריאה השוהים בישראל

חזרה למעלה