מבקשי מקלט? 
לא תודה, יש לנו אתיופים

14.05.15, נעמי דרום, הארץ

גזענות

הליכים משפטיים

חינוך

ילדים ובני נוער

רשויות מקומיות

בפעם הראשונה שא', מבקש מקלט המתגורר ביבנה, ניגש למשרדי אגף החינוך בעיר כדי לרשום את בתו לגן עירוני לשנה הבאה, שאלו אותו אם הוא משלם ארנונה. הוא אמר שכן. בפעם השנייה אמרו לו שרק כשהילדה תהיה בת חמש יוכל לרשום אותה לגן, אף על פי שחוק חינוך חובה חל כיום כבר מגיל שלוש (בתו תהיה בת שלוש). בפעם השלישית נאמר לו, לפי עדותו, שאי אפשר לקבל את הפעוטה לגן, אבל הוא מוזמן "לעבור לדרום תל אביב, שם יש גן לאנשים כמותו".

לזוג מבקשי מקלט אחרים מיבנה, שניסה לרשום את ילדם לגן, נמסר כי עליהם להחזיק בוויזה תקפה לשנה. אבל הוויזה שלהם מחודשת רק לחודשיים בכל פעם, אז בעירייה הסבירו שלא ברור אם יישארו בישראל, ולכן אי אפשר לרשום את ילדם לגן. לזוג שלישי נאמר בפשטות, "אנחנו לא רושמים ילדים שחורים".

למשרדי עמותת א.ס.ף, ארגון סיוע לפליטים, מגיעות מאז ינואר פניות של הורים מבקשי מקלט שפונים לרשויות המקומיות כדי לרשום את ילדיהם לגן טרום־טרום חובה ונדחים על הסף. "קיבלנו פניות בנוגע ליבנה, קרית מלאכי, תל אביב ולוד", מספרת הגר שחטר, רכזת פעילות ציבורית בארגון. "בינואר כתבנו מכתב לעיריית יבנה, בפברואר כתבנו מכתב למנכ"לית משרד החינוך. היא התערבה וכתוצאה מכך בלוד ובתל אביב רשמו מיד את הילדים הזכאים. אבל לא קיבלנו תשובה בנוגע לקרית מלאכי ויבנה".

א.ס.ף פנו לקליניקה המשפטית באוניברסיטת חיפה, בשמם של כעשרה ילדים, והקליניקה שלחה לעיריות יבנה וקרית מלאכי מכתב לפני עתירה (בעיריית יבנה אמרו שלא קיבלו פנייה). "מבחינה חוקית המצב פשוט", אומר עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה, "הורה צריך רק להוכיח שהוא מתגורר ברשות המקומית שלושה חודשים. הם משלמים ארנונה ועומדים בכל כללי הרשות. זו אפליה אסורה: על רקע מעמד, שאינו רלוונטי בחוק, או על רקע צבע העור".

תגובת עיריית קרית מלאכי, שנשלחה לקליניקה ולמשרד החינוך בסוף אפריל, מחזקת את החשד לאפליה על רקע גזעני. שמעון עמר, מנהל אגף החינוך בעיר, מאשר כי לעירייה הגיעו 17 בקשות לרישום ילדים מבקשי מקלט, מתוכם 12 שהוריהם הציגו חוזה שכירות. "לאחר שיימצא שהם עומדים בתנאים", כותב עמר, "העירייה תשקול הרישום בהתאם ליכולותיה". אלא שהוא מסתייג: בעיר חסרים שלושה גנים ולא בטוח שיספיקו לבנות אותם. כמו כן "רוב הגנים בעיר שייכים לחינוך הממלכתי־דתי, וממה שהבנו ממשרד החינוך, לא ניתן לקלוט ילדים שאינם יהודים לגנים אלו". הפנינה האמיתית מסתתרת בסעיף האחרון: "בקרית מלאכי, כ–20% מהאוכלוסייה משתייכים לקהילה האתיופית. ובשיבוצם לגנים עלינו לדאוג שמספרם לא יעלה על 40% מכלל ילדי הגן. בנסיבות האמורות לעיל, ובהתחשב בחובתה של הרשות לדאוג לאיזון דמוגרפי בגנים, הרי שספק בכלל אם ניתן יהיה לקלוט ילדים מבקשי מקלט" (עמר מתייחס למדיניות משרד החינוך שמנחה לפזר ילדים יוצאי אתיופיה במוסדות שונים).

"מה שהם אומרים בעצם, זה שיש לנו מכסה של שחורים שצריך להכניס", אומר רייכמן, "למה בעצם להזכיר כאן אתיופים? מה הקשר חוץ מהצבע?"

ממשרד החינוך נמסר כי כל ילד המתגורר במדינת ישראל מחויב ברישום למוסד חינוכי. "לכן, ההורים צריכים לפנות לרשויות המקומיות, שהן על פי החוק אחראיות לשיבוץ תלמידים במוסדות".

מעיריית יבנה נמסר כי "הדברים בעלי אופי גזעני המיוחסים כביכול לנציגי העירייה אינם נכונים. אשרת שהייה לחודשיים אינה מאפשרת לרשות המקומית להיערך בכל הקשור לתקני כוח אדם בגנים ועמידה בתקן מספר הילדים בגן, ועלולה להביא לפתיחת מסגרות חינוך ללא הכרה ו/או מימון. ראוי שמשרדי הפנים והחינוך יגבשו עמדתם בעניין. קצב גידול האוכלוסייה בעיר מעמיד קשיים רבים בכל הקשור למבני החינוך… כבר כיום התפוסה בגנים מלאה. מכאן הקושי להיענות לבקשה של אוכלוסייה שלא מתוכננת להיקלט בעיר על פני שיבוץ תושבי קבע האמורים לקבל את מלוא השירותים העירוניים".

תגובת עיריית קרית מלאכי: "בעקבות הגידול הטבעי וההגירה לעיר, יש מצוקת גני ילדים לכלל תושבי העיר ללא הבדל דת, גזע או מין. אנו פועלים על פי הנחיות משרד החינוך והחוק. נשמח אם המשרד יבנה עוד השנה חמישה גנים החסרים בעיר. כל מי שמוגדר כתושב קרית מלאכי מוזמן לרשום את ילדיו לגנים בשמחה".

לקריאת כתבת המקור
חזרה למעלה