"לעולם לא עוד" זה רק כשמדובר ביהודים?

07.03.22, זהבה גלאון, הארץ

אוקראינה

מדיניות ממשלת ישראל

מערכת המקלט

העולם עומד נדהם מול מתקפת הדמים של המשטר הפוטיניסטי על אוקראינה וגבורת האוקראינים, ועושה כמיטב יכולתו כדי לסייע לאחרונים. לפי הערכות נציבות האו"ם לפליטים, מספר הפליטים מאוקראינה כעת הוא יותר ממיליון וחצי בני אדם. האיחוד האירופי הכריז שיאפשר להם לשהות בתחומיו שלוש שנים, ורק אחר כך יתחיל לברר את מעמדם.

בישראל, מצד שני, איילת שקד היא שרת הפנים, ופליטים אוקראינים המגיעים לכאן —אלה מהם שאינם יהודים, כמובן — זוכים ליחס מחפיר — מגורשים או נדרשים לשלם סכומים גבוהים כערבות. כבר ב-2009 ציין מרכז מציל"ה, שישראל היא המדינה המערבית היחידה בעולם ללא מדיניות הגירה. זכויות הפליטים נקבעות על פי שרירות לבם של שרי הפנים. המדינה סירבה במשך עשור לבחון את מעמדם של מבקשי מקלט מאריתריאה וסודאן, כי עם קבלת מעמד פליט מגיעות גם זכויות, וכך טורטרו עשרות אלפי בני אדם כדי למנוע מהם הכרה. ישראל הקימה מחנה מעצר וכלאה בו רבים, ואף שללה ממבקשי מקלט 20% משכרם, שלכאורה אמורים היו להיות מוחזרים כשיעזבו את הארץ, ואז הפנתה את מבטה כשקבלנים מנוולים סירבו להחזירם.

כל זה צריך היה לטלטל כל אדם בעל מצפון. שוב אנחנו ניצבים לפני השאלה: כשאנחנו אומרים "לעולם לא עוד", למה אנחנו מתכוונים? האם כוונתנו היא שהזוועות האלה לא יחזרו, או שהן לא יחזרו רק כשהקורבנות הם יהודים? בקצרה, ובמונחים מסורתיים יותר, האם אנחנו אומרים "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו", או שאנחנו תוקעים באמצע את המילה "מישראל"?

מביש להיזכר שאמנת הפליטים מ–1951, שמכוחה מקבלים פליטים מעמד, היתה יוזמה של מדינת ישראל הצעירה. אז זיכרון הפליטות של יהודים, המקרה המצמרר של הספינה סנט לואיס, ששטה ברחבי העולם ונדחתה בכל נמל, היה עדיין טרי. זה כבר איננו המצב היום; כמעט בכל מקום יהודים הם חלק מהאליטה. ועם זאת, העולם ניצב בפני משבר פליטים בלתי פוסק, שצפוי עם החרפת משבר האקלים.
על כן אני קוראת לממשלה לחוקק חוק הגירה שיכלול מדיניות הגירה בנוגע לפליטים, אשר בסיסה יהיה רחמים והומניטריות. עד אז עליה לאמץ את המדיניות האירופית ביחס לפליטים מאוקראינה. שלא נהיה כגרועות שבאומות. הניחו לפליטים — כל הפליטים, לא רק בהירי השיער — למצוא מקלט בישראל. תהא נא ממשלת ישראל הראשונה, כמו ב–1951, ליזום אמנת בינלאומית חדשה שמטרתה להתמודד עם גלי פליטים מכל רחבי העולם.
אנחנו אוהבים לשכוח שישראל היא חלק מהעולם. כנפגעי צרות העולם מתדפקים על דלתה, היא חייבת לעזור. זו המשמעות של קיום אנושי, אנחנו במיוחד חייבים לזכור. במלחמת העולם השנייה, כששוודיה קלטה פליטים יהודים מדנמרק, כתב נתן אלתרמן בשיר "הלשון השוודית" במדורו "הטור השביעי", את הדברים הבאים: "רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי/ להציע להלך כוס תה ומיטה./ ועל כן הגדרות היא איננה בוררת/ ואיננה מרבה דקדוקי מנגנון./ היא כותבת פשוט: 'הכניסה מותרת…'/ ויסלח לה האל על דלות הסגנון".
לקריאת כתבת המקור
חזרה למעלה