כ-60 ילדי מבקשי מקלט אינם לומדים כי עיריית פ"ת נמנעת מלרשום אותם למוסדות חינוך

29.09.19, לי ירון, הארץ

הליכים משפטיים

ילדים ובני נוער

קהילת מבקשי מקלט

שלושה שבועות אחרי פתיחת שנת הלימודים, עיריית פתח תקוה נמנעת מלרשום כ-60 ילדי מבקשי מקלט תושבי העיר למוסדות חינוך בשטחה, והם נשארים בבתיהם. זאת, אף שבית המשפט המחוזי הורה לעירייה לעשות זאת ביולי וההורים העבירו לה ולמשרד החינוך מסמכים המעידים על כך שילדיהם מתגוררים בעיר.

בבקשה דחופה לביזיון בית המשפט שהגישו המשפחות וארגון א.ס.ף, הם דרשו מבית המשפט להטיל על העירייה וראש העיר באופן אישי קנס כספי, אם הילדים יוותרו ללא מסגרת חינוכית, ולהוציא צו מאסר נגד ראש העיר רמי גרינברג. את העתירה הגישו עבורם עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ולמדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה ועו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח.

עיריית פתח תקוה מנעה מאז ינואר ממבקשי מקלט המתגוררים בעיר לרשום את ילדיהם למוסדות חינוך בשטחה. ביולי, בלחץ בית המשפט המחוזי, הסכימה העירייה לאפשר את הרישום. בדיון נזפה השופטת ורדה מרוז בעירייה על אי רישום הילדים ואמרה כי "ההתנהגות של העירייה חסרת רגישות, זו אוכלוסייה מוחלשת". השופטת הוסיפה כי "העירייה לא פתחה את הדלת כמו שצריך, הם לא בחרו להיות מהגרים או פליטים". מרוז הציעה לעירייה להגיע להסכמות עם ההורים, ובין הצדדים נערך הסכם בעל תוקף של פסק דין לפתיחת הרישום לגנים במשרדי העירייה.

לאחר מתן פסק הדין התייצבו הורי הילדים בעירייה עם מסמכים המעידים על מגוריהם בעיר, ובהם חוזי שכירות, טפסי חשבונות חשמל וארנונה, תעודות לידה ועוד. למרות זאת, העותרים טוענים כי ההורים לא קיבלו הודעה בדבר קבלתם או אי קבלתם של ילדיהם למוסדות החינוך בעיר. כשההורים פנו לעירייה כדי לדעת מה עלה בגורל השיבוץ, נאמר להם שוב ושוב כי יקבלו על כך הודעה בהקדם. לדברי העותרים, נציגי העירייה השמיעו "תירוצים מתירוצים שונים לסירוב לקבלם. לשם המחשה, בכמה מקרים נמסר למשרד החינוך כי העירייה מסרבת לרשום ילד בטענה שאינו מתגורר בעיר, אף שאחיו כבר שובץ למוסדות החינוך בה".

חוזר מנכ"ל משרד החינוך משנת 2000 קובע כי חוק לימוד חובה חל על כל הילדים המתגוררים בישראל, בלי קשר למעמדם החוקי. בחוזר נכתב כי "הוראה זו חלה גם על ילדי עובדים זרים בגיל חינוך חובה השוהים בישראל, ללא קשר למעמד הפורמלי של הוריהם. משרד החינוך, הרשויות המקומיות ומנהלי בתי הספר יעניקו לתלמידים אלה את מלוא חינוכם על פי צורכיהם".

מעיריית פתח תקוה נמסר בתגובה: "העירייה מכבדת את פסק הדין ופועלת לפיו. עד כה שובצו עשרות ילדים במסגרות העירייה השונות, ואילו השאר לא שובצו משום שלא נרשמו בזמן או שנמצאו בעיות במסמכי הרישום ובאיתור מקום מגוריהם. נציין כי בא כוחם של העותרים העביר כמה רשימות שונות ולא מדויקות — מה שגרם לסרבול והארכת הליך הבדיקה עוד יותר. ככל שיומצאו מסמכים תקינים ומקום המגורים יאומת, העירייה תפעל לשיבוץ הפונה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך".

לקריאת כתבת המקור
חזרה למעלה