ילדי פליטים מאריתראה וסודן – עובדות

31.03.24, אורלי לוינזון-סלע

אריתריאה

ילדים ובני נוער

מדיניות ממשלת ישראל

מערכת המקלט

סודאן

קהילת מבקשי מקלט

ילדי פליטים מאריתראה וסודן – עובדות

חזרה למעלה