חינוך בגילאי 0-3: התכנית הממשלתית משאירה את ילדי הפליטים מאחור – נייר עמדה

23.05.23, ד"ר שני בר טוביה

ילדים ובני נוער

מדיניות ממשלת ישראל

קהילת מבקשי מקלט

פורום ארגוני הפליטים – חינוך בגילאי 0-3 – אסור שהשינויים ישאירו את ילדי הפליטים מאחור

חלק ניכר מילדי הפליטים בישראל גדלים גם כיום במסגרות פיראטיות לגיל הרך ("בייביסיטרים") למרות שהסכנות במסגרות הללו וההשלכות החמורות של שהות הפעוטות בהם ידועות כבר שנים ארוכות. התכנית החדשה שאותה הציגה הממשלה לחינוך בגילאי 0-3 לא רק פספסה את ההזדמנות לתקן את המחדל הזה: היא צפויה להביא להחמרתו.

כ- 8,200 ילדי פליטים מאריתריאה ומסודן, שהוריהם שוהים כאן באופן חוקי כבר שנים ארוכות, גדלים בישראל. הם הקבוצה הגדולה ביותר מקרב הילדים חסרי מעמד התושב הגדלים בישראל. רוב ילדי הפליטים נולדו בארץ. כ- 1,700 מהם הם פעוטות בגיל הרך, בגילי לידה עד 3. אף שהם נולדו בישראל ולומדים במערכת החינוך הממלכתית כבר מגיל 3, ילדי הפליטים סובלים מפערים התפתחותיים, לימודיים ושפתיים חמורים. פערים אלה מלווים אותם במשך כל שנות הלימודים במערכת החינוך ופוגעים ביכולתם לרכוש מיומנויות חיוניות ובראשן מיומנויות שפתיות.

הפערים הקשים נובעים ממגוון סיבות, ובראשן העובדה שהמדינה מונעת כבר שנים זכויות בסיסיות מההורים וילדיהם, כולל קצבאות ביטוח לאומי, ביטוח בריאות מסובסד ורוב שירותי הרווחה. ואולם, אין מחלוקת שאחד הגורמים המרכזיים להתפתחות הפערים החמורים הוא שהיית הילדים בגילאי לידה עד 3 במסגרות פיראטיות לגיל הרך ("הבייביסיטרים"). תנאי המסגרות האלה לרוב קשים ביותר: התקינה נמוכה, אין גרייה והעשרה, אין תקשורת עם הילדים, התזונה לקויה, הליקויים הבטיחותיים רבים, והצוות לא מקצועי.

כבר לפני 10 שנים התריע מבקר המדינה כי "השלכות השהייה בבייביסיטרים ומאפייניהם מלמדים… על סיכוי רב לפגיעה של ממש בהתפתחותם התקינה של פעוטות ושל ילדים, ולעתים על סכנה ממשית לחייהם. לפעוטות אלו לא ניתנו ההגנה והטיפול הנדרשים ולא הובטחו "עד מירב המידה האפשרית" הישרדותם והתפתחותם, כנדרש על פי האמנה בדבר זכויות הילד". באופן דומה, דו"ח אקדמי שנערך באוניברסיטת תל-אביב הסיק ש"על רקע התנאים הפיזיים הבטיחותיים והחינוכיים בגנים [הפיראטיים], נראה כי כלל הילדים מצויים במצב של סיכון, וחלקם אף בסכנת חיים של ממש". במשך השנים, מספר מקרי מוות מזעזעים של פעוטות בעת שהותם בבייביסיטרים סיפקו הוכחה טראגית לסכנות הללו.

למרות הסכנות וההשלכות הקשות, בהיעדר מעמד יציב וסיוע מדינתי שיאפשרו להם להיחלץ ממצבי עוני והדרה, פליטים רבים נאלצים לשלוח את ילדיהם לבייביסיטרים כדי שיוכלו לצאת לעבוד ולפרנס. אמנם, לאור מקרי המוות בבייביסיטרים והצעקה הציבורית שקמה, הממשלה הקצתה תקציב למסגרות מפוקחות ייעודיות לפעוטות שהוריהם חסרי מעמד תושב, אך פתרון זה רחוק מלהיות מספק. התקציב, שנחשב לתקציב מיוחד הדורש חידוש ולפיכך גם עתידו אינו ידוע, עומד כיום על 10 מש"ח לשנה (לכל הארץ) ורחוק מלהספיק לכמות מסגרות שתתן מענה לכל ילדי הזרים בארץ. המודל הזה, של תקצוב חריג ומיוחד למסגרות גיל רך לקהילה הזרה, הוא בעייתי מסיבות נוספות ובראשן – הוא מביא להקמה של מסגרות לזרים בלבד וכך יוצר סגרגציה כבר מגיל 0, תוצאה שהיא גם בלתי חוקית וגם, כידוע לכל מי שעוסק בתחום בארץ ובעולם, מזיקה ביותר לילדים.

תכנית הממשלה כפי שהוצגה בימים האחרונים מן הסתם לא מביאה לתיקון הבעיות הללו. התכנית לא כוללת כל התייחסות לילדים חסרי מעמד תושב וחמור מכך: ה"פתרונות" שהממשלה הציעה, פתרונות שזכו לביקורות קשות לאור הפער בינם לבין ההבטחה לחינוך חינם לגיל הרך, לחלוטין אינם רלוונטיים עבור ילדי הפליטים. הוריהם אינם זכאים כלל לנקודות זיכוי ממס, אף שהם משלמים מס הכנסה ככל העובדים בישראל, ומנועים מלהכניסם למסגרות הממשלתיות המסובסדות והמפוקחות לגיל הרך. כלומר גם אם ההבטחות לסבסוד מלא במעונות המפוקחים ולבנייה ופתיחה של עוד מעונות כאלה יתממשו במלואן, הפליטים ישארו מאחור והפערים בין ילדיהם לילדים אחרים בישראל רק ילכו ויחריפו.

על המדינה:

  1. להגביר באופן מיידי את הפיקוח על מסגרות היום הפיראטיות שאינן עומדות בתנאי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ותקנות הפיקוח.
  2. לאפשר לפעוטות שהוריהם פליטים להירשם למעונות יום מפוקחים ומסובסדים על ידי המדינה בהתאם לאמות המידה לרישום וסבסוד החלות על פעוטות שהם תושבי או אזרחי ישראל.
  3. לחילופין או עד להסרת החסמים לרישום למעונות יום מפוקחים ומסובסדים, על המדינה לתקצב הפעלת מעונות יום ייעודיים נוספים שיאפשרו את קליטת הפעוטות שהוריהם פליטים.

לפרטים נוספים:

עו"ד אורלי לוינזון-סלע, מנהלת המחלקה הציבורית, א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל, 0506232586, [email protected]

ד"ר שני בר-טוביה, מקדמת מדיניות, פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל, 0524336487, [email protected]

חזרה למעלה