הצטרפות לעתירה לבג"ץ נגד ביטול עילת הסבירות

08.08.23, האגודה לזכויות האזרח

הליכים משפטיים

מדיניות ממשלת ישראל

הצטרפנו לעתירה של האגודה לזכויות האזרח ו-36 ארגוני זכויות אדם נוספים שהגישו עתירה משותפת לבג"ץ נגד התיקון לחוק יסוד: השפיטה, המבטל את עילת הסבירות. העתירה מתמקדת בנזק שייגרם מהתיקון להיקף ההגנה על זכויות האדם. הארגונים טענו כי הפגיעה הקשה הצפויה בהיקף ההגנה על זכויות אדם, יחד עם הפגיעה בשלטון החוק, הפרדת הרשויות וטוהר המידות, מצדיקה את ביטול החוק.

על העתירה באתר האגודה לזכויות האזרח

בג"ץ 6038/23 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת

עו"ד: גיל גן-מור, טל חסין, הגר שחטר, עודד פלר

עתירת האגודה לזכויות האזרח בשם ארגוני זכויות אדם נגד ביטול עילת הסבירות אוגוסט 2023

חזרה למעלה