הנדון: הערות פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל לטיוטת הסכם בדבר מתן מענק אכלוס עצמאי לתושבים שפונו מבתיהם במסגרת מלחמת חרבות ברזל לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995

חזרה למעלה