הודעת עדכון של המדינה בערעור ההפרדה במסגרות החינוך בת"א – פרטי "תוכנית הלימודים המותאמת" לילדי הפליטים הלומדים בהפרדה

חזרה למעלה