דוח צללים משלים לועידת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות, אוגוסט 2023

30.08.23, פורום החברה האזרחית לקידום האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות

מדיניות ממשלת ישראל

רווחה

הדוח נכתב על ידי פורום החברה האזרחית לקידום האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. הדוח הוא דוח משלים לדוח שנכתב בשנת 2020 והוגש למושב ועדת האו"ם שהתקיים בז'נבה באוגוסט 2023.

דוח צללים משלים לועידת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות, אוגוסט 2023

חזרה למעלה