בג"ץ ביטל את חוק פיקדון מבקשי המקלט

23.04.20, עמרי מילמן, כלכליסט

חוק הפיקדון

מדיניות ממשלת ישראל

בג"ץ פסק היום לאחר שלוש שנים כי רכיב העובד שמנכה המדינה ממבקשי מקלט אינו חוקי. מאז 2017 פועלת קרן פיקדון אליה מפקידים היום 20% מהשכר של מבקשי מקלט ו- 16% הפרשות של המעסיק עבור הפרשות סוציאליות. את הכסף מבקשי המקלט אמורים לקבל רק כשיעזבו את הארץ.

כנגד הפקדון המסתננים עתרו מספר ארגונים הפועלים בתחום (קו לעובד, א.ס.ף, המוקד לפליטים ומהגרים, האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם, והמרכז לקידום פליטים אפריקאים). לעתירה הצטרף איגוד המסעדנים והיא נתמכה על ידי שורת ארגוני נשים, בהן תנועת ״אחותי״.

בפסק הדין כתבה נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות כי "משנמצא כי רכיב העובד שבהסדר הפיקדון אינו חוקתי בשל פגיעתו הבלתי מידתית בזכות לקניין, עלינו לבחון מהו הסעד שיינתן על מנת לרפא את אי החוקתיות האמורה. בנסיבות המקרה שבפנינו נראה כי רכיב העובד ניתן להפרדה מיתר רכיבי הסדר הפיקדון ומשכך ניתן להעניק סעד של בטלות חלקית …תוך הפרדה בין חלקיו הבלתי חוקתיים של דבר החקיקה לחלקיו האחרים.

"ללא רכיב העובד, יתבסס הפיקדון עבור עובדים מסתננים על רכיב המעסיק בלבד, וזאת לצד מנגנון ניכוי מינהלי בהתאם למועד יציאתו של העובד המסתנן מישראל…הסדר מסוג זה יאפשר להגשים את התכלית העיקרית שבהסדר הפיקדון – יצירת תמריץ כלכלי חיובי ליציאת מסתננים מישראל, אף אם במידה פחותה, וזאת מבלי לפגוע באופן כה חמור בקניינם של העובדים המסתננים".

הממשלה מעכבת משיכת כספים מהקרן

בשבועות האחרונים מעכבת הממשלה תקנות שאמורות לאפשר למבקשי המקלט, שאינם עובדים וחסרי כל רשת ביטחון כמו ביטוח לאומי, למשוך 2,700 שקל לחודש מאותה קרן אליה נדרשו להפקיד. חיות התייחסה במידה מסוימת לנושא וכתבה כי עתירה זו היא חוליה נוספת בסדרה של עתירות להן נדרש בית משפט זה באשר לאופן התמודדותה של מדינת ישראל עם הקשיים שהתעוררו בעקבות תופעת המסתננים השוהים בתחומיה.

בשונה מעתירות קודמות, ההסדר שעמד במוקד העתירה שבפנינו אינו נוגע לשלילת חירותם של העובדים המסתננים, אלא לאמצעים כלכליים שבהם בחרה המדינה לנקוט. ואולם, ברי כי גם אמצעים מסוג זה עשויים לפגוע פגיעה קשה בזכויות חוקתיות וכך הוא הדבר בענייננו ביחס לאחד מרכיבי ההסדר – רכיב העובד.

לגישתי מסקנה זו עומדת על רגליה ללא קשר למצב החירום שבו נתונה המדינה עקב התפרצות נגיף הקורונה החדש. אך, היא מקבלת משנה תוקף נוכח השלכותיו הכלכליות של מצב זה על האוכלוסייה כולה, ובפרט על אוכלוסיות מוחלשות, דוגמת העובדים המסתננים. לו תישמע דעתי יש להורות, אפוא, על ביטולו של רכיב העובד בהסדר הפיקדון, וזאת באופן מיידי, כמפורט בפסקה 51 לעיל. בשאר רכיבי הסדר הפיקדון לא קמה עילה חוקתית להתערבותו של בית משפט זה.

פסק הדין, שנידון בהרכב מורחב נקבע בסופו של דבר של רוב – הנשיאה חיות, המשנה לנשיאה, מלצר, הנדל, פוגלמן, עמית וקרא מול השופט סולברג קבע המדינה תדרש להשיב את הסכום שנלקח מהעובדים תוך 30 יום.

לטענתם רכיב העובד בקרן הפקדון אינו חוקתי מחר והוא פוגע פגיעה ברורה, מוחשית ומשמעותית בזכות לקניין של עובדים אלו – שמשכורתם היא לרוב קניינם היחיד והיא לרוב מתחת לשכר המינימום. שופטי בג"ץ התייחסו לכך שלפי נתוני המדינה עצמה, המטרה שברכיב העובד – לתמרץ את אותם עובדים לעזוב את ישראל – מוגבלת בהיקפה. והמשך הפקדת רכיב המעסיק בלבד תשיג את אותה תכלית.

השופט סולברג סבר בדעת מיעוט כי אף שיש פגיעה בזכות לקניין של המסתננים אין להפריז בחומרתה, וכי התועלת החברתית הגלומה בהסדר הפיקדון היא ממשית. בענייננו, כך סבר, אין כל הצדקה לסעד החריג שהתבקש בעתירה – ביטול חקיקה ראשית של הכנסת.

מארגון זזים נמסר בעקבות פסק הדין של בג"ץ: "בית המשפט הבהיר שמדובר בצעד בלתי חוקי שפוגע פגיעה קשה במבקשי המקלט, בימים רגילים ובוודאי בימים אלה. אלפי פעילים של זזים כבר פנו לשר הפנים אריה דרעי בקריאה שישחרר את כל כספי הפקדון של הפליטים ומבקשי המקלט. על השר לקדם מיד את שחרור הכספים ולמנוע משבר הומניטרי קשה בקרב אלפי בני אדם".

חברת מועצת העיר ת״א-יפו ויו״ר ועד התושבים של שכונת נווה שאנן, שולה קשת, על החלטת ביהמ״ש בעניין חוק הפיקדון: ״החלטת בג״צ לשחרר את כספי הפיקדון של מבקשי המקלט היא המעשה הנכון וההומאני לעשות, קודם כל עבור ציבור מבקשות ומבקשי המקלט, אך גם עבור כל אוכלוסיות דרום ת״א שמשבר הקורונה והפגיעה הכלכלית הקשה היתה עשויה לגרום לאסון הומניטארי של ממש באזור. מצער שמדינת ישראל לא השכילה לעשות זאת בעצמה, ונזקקה לבג״צ שייאלץ אותה לעשות זאת".

תגובת הארגונים להחלטת בג"ץ: "היום נעשה צדק. בג"ץ החליט לבטל את הוראת החוק המנכה 20% משכרם של מבקשי המקלט. העתירה שהוגשה במרץ 2017 הגיעה לסיומה. שלוש שנים בהן שילמו מבקשי המקלט מחיר כבד על החוק שדחף אותם לעוני כבד ומחסור. חוק שאפשר להתעמר במבקשי מקלט שזכותם לשכר הוגן ולקיום בכבוד נפגעו עמוקות.

"חוק זה שנולד בחטא ושכל תכליתו להביא לגירושם של אנשים שביקשו מקלט מפני רדיפה, ושתחת חסותו מעסיקים רבים נכו כספים מעובדיהם אך לא הפקידו אותו עבורם, ובכך ביצעו גניבה יומיומית, נפסל. בימים מורכבים אלו בהם חשיבותם של כספי העובדים אף גדל, פסק דין זה, נותן תקווה ומרחיב את הלב, ואנו שמחים עבור כל מבקשי המקלט, שיקבלו חזרה את כספם, אך יותר מזאת, את ההכרה שנעשה עימם עוול".

תגובת איגוד המסעדות: ״אנו שמחים על החלטת בג״ץ היום, לבטל את הפרשת העובד לקרן הפיקדון. חוק הפיקדון לא עמד אף פעם בייעודו. הוא גרם לאנדרלמוסיה גדולה בענף, פגע בעובדים שלנו מבקשי המקלט והפך את המעסיקים לעבריינים בעל כורחם. אנחנו שמחים שבג״ץ שם סוף היום, ולו בצורה חלקית, לפארסה שנקראת חוק הפיקדון לטובת עזיבתם של מבקשי המקלט".

לקריאת כתבת המקור
חזרה למעלה